Oversiktlig om nyrestein

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hesse, A

  Tiselius, H-G

  Siener, R

  Urinary stones

  Diagnosis, treatment and prevention of recurrence

  3. utg. 232 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 69

  ISBN 978-3-8055-9149-2

  Behandlingen av nyrestein er i dag preget av ikke-invasive (ESWL) og semiinvasive teknikker (PCN og URS). Disse er skånsomme. Kanskje derfor er interessen for utredning og profylakse ved steinsykdom kommet i bakgrunnen. Dette er beklagelig. Denne utgivelsen er et meget godt hjelpemiddel til å rette på dette.

  Språket er engelsk og formatet paperback i hendig størrelse på 232 sider. Det er rikelig med referanser og en god stikkordliste.

  Det er fire forfattere – to urologer, en ernæringsfysiolog og en pediatrisk nefrolog. De har samarbeidet og dekker det hele i fellesskap, uten separate kapitler. På den måten har man unngått overflødige gjentakelser.

  Etter en fin innledning på 25 sider om klinisk diagnostikk og akuttbehandling kommer omtalen av de enkelte steintyper i egne kapitler. Det er særdeles lett å finne frem, da steintype er markert i høyre marg, mens sjekkliste, biokjemisk utredning, medisinsk behandling og profylakse står på toppen. Eventuelle kostråd er ført opp med tabeller som viser innholdet i forskjellige matvarer.

  Det er interne sidehenvisninger, på den måten har man unngått dobbeltomtaler. Anbefalingene i teksten er i tråd med vanlige norske prosedyrer, selv om vi nok ikke er så flinke på dette området.

  For den som kun er interessert i kirurgisk behandling av nyrestein, har Urinary stones lite å tilby. For urologiske avdelinger er den et must. Siden prisen er på under 400 kroner, bør den anskaffes av urologer og andre som ønsker å hjelpe sine pasienter med en plagsom lidelse med stor tendens til residiv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media