Legeforeningen i mediene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tiltakene mot sykefravær finnes, men brukes ikke

  Tiltakene mot sykefravær finnes, men brukes ikke

  Torunn janbu deltok fredag 8. januar i Politisk kvarter på NRK P2 med bakgrunn i den pågående sykefraværsdiskusjonen. Både avventende sykmelding og aktiv sykmelding kunne vært brukt mer, slik at sykefraværet faktisk gikk ned, mener Nav som får støtte fra legene. IA-bedrifter har i dag 48 ulike tiltak å velge i, likevel er sykefraværet fortsatt høyt. Torunn Janbu sa i Politisk kvarter at det er viktig å bruke de virkemidlene som ligger der, og at alle parter må gjøre dette. – Legen skal ivareta pasientens helse og gi en god vurdering av hvor mye pasienten kan være i arbeid, sa hun. – Men legen er ikke rette adressat dersom arbeidsgiver, etter at legen har gjort en funksjonsvurdering av pasienten, gir uttrykk for at det ikke er mulig å tilrettelegge slik at f.eks. gradert sykmelding kan tas i bruk. Janbu mente at det er viktig at legene gjør gode funksjonsvurderinger, men det er arbeidsgiver som skal ta initiativ til dialogmøte mellom bedrift og arbeidstaker. Det er opp til arbeidsgiver å involvere lege eller ikke, men når det gjelder diskusjon om pasientens sykdom, er dette en sak mellom lege og pasient.

  NRK P2 8.1. 2010 kl 0745

  Vil begrense akutten for å redde sykehus

  Vil begrense akutten for å redde sykehus

  Det er stor uenighet om hvilke akuttberedskap lokalsykehusene i Helse Nord skal ha. Men nå er det flere som taler for at det er akseptabelt å ha en redusert beredskap, der kravet til kirurgi om natten faller bort. Klinikksjefen i Nordlandssykehuset mener at en redusert beredskap vil være med på å redde lokalsykehusene fra å bli omgjort til rene sykestuer. – Det vil være uærlig overfor befolkningen å si at man har en fullgod akuttberedskap hvis man fjerner tilbudet om kirurgi, sier gynekolog Margit Steinholt. Hun sitter i arbeidsgruppen som har utarbeidet strategiplanen for lokalsykehusene. Hun tilhører flertallet som mener at akuttberedskapen også må inneholde døgnkontinuerlig kirurgi.

  Avisa Nordland 8.1. 2010

  Vil ha sukkerskatt på 20 %

  Vil ha sukkerskatt på 20 %

  Gisle Roksund, leder av Norsk Forening for Allmennmedisin, går inn for en kraftig sukkerskatt på 20 % koblet med redusert moms på frukt og grønt som et middel for å få bukt med folks overvekt i Norge.

  Varden 6.1. 2010

  Taper lønn på å være sykmeldt, viser ny forskning

  Taper lønn på å være sykmeldt, viser ny forskning

  Sykmelding bør brukes med varsomhet, mener forsker Simen Markussen. To år etter sykdom tjener de med mer sykefravær mindre enn de som har mindre sykefravær, viser han i en doktorgradsavhandling. – Dette er ikke nytt for oss, men jeg er litt usikker på hvor kjent dette er i befolkningen og hvor mye pasientene tenker på det, når det ber legen om sykmelding, sa Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen til Lørdagsrevyen.

  NRK Lørdagsrevyen 9.1. 2010

  Helsereformen: Partene: Dette er tvang! Regjeringen: Frivillig!

  Helsereformen: Partene: Dette er tvang! Regjeringen: Frivillig!

  Regjeringens store helsereform tvinger kommuner til å samarbeide, mener en rekke organisasjoner. – Mange kommuner har allerede i dag problemer med å løse oppgavene de har i forhold til legevakt og gode fagmiljø ved sykehjemmene, sier president i Legeforeningen, Torunn Janbu. Hun mener det derfor er helt urimelig at kommunene skal klare å ta et enda større ansvar uten at det samtidig legges opp til at de slås sammen til større helsekommuner.

  Aftenposten 11.2. 2010

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media