Vital forening ønsker flere medlemmer

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Du har noe å glede deg til som medlem, sier Rolf Schøyen. Han ønsker flere eldre leger velkommen til Eldre lægers forening.

  Rolf Schøyen er nyvalgt leder av Eldre lægers forening. Foto Lise B. Johannessen
  Rolf Schøyen er nyvalgt leder av Eldre lægers forening. Foto Lise B. Johannessen

  Rolf Schøyen overtok som leder av Eldre lægers forening 1.1. 2010. Spesialforeningen som ble etablert i 1988, har ca. 450 medlemmer. At den befinner seg i kategorien spesialforeninger innebærer blant annet at medlemskap er frivillig, i motsetning til i yrkes- og lokalforeningene og i de fagmedisinske foreningene. I vedtektenes § 3 heter det: «Som medlemmer opptas medlemmer av Den norske legeforening som har fylt 65 år eller som på grunn av tidlig pensjonering eller av andre alders- og/eller sykdomsrelaterte grunner ikke lenger er i full virksomhet som lege».

  – Den enkelte lege må selv ha lyst til og ta initiativet til å bli medlem, sier Schøyen, som håper at enda flere leger får lyst til å melde seg inn når de har lest dette. – Kontingenten burde ikke skremme noen fra å bli medlem – den er for tiden kr 175 per år, forteller han.

  – Vi er en landsomfattende forening, og vi ønsker medlemmer fra hele landet, men det er et ganske stort antall eldre leger som fortsatt ikke har tatt skrittet. Mange er kanskje ikke kjent med at foreningen eksisterer. Leter man på Legeforeningens nettsider finner man nemlig lite om denne spesialforeningen. Selv om den interne virksomheten foregår mye via e-post har foreningen ennå ikke egen hjemmeside, forteller Schøyen.

  Viktig møteplass

  Viktig møteplass

  – Vi eldre ønsker å følge med i faget så lenge vi makter. Vi ønsker å vedlikeholde kollegiale nettverk fra studietid og arbeidsliv, og å etablere nye kontakter, sier Schøyen. – Vi ønsker å være leger og beholde vår legeidentitet, vår lisens og nytteverdi for samfunnet så lenge vi kan fungere på en forsvarlig måte. Når vi går over i pensjonistenes rekker blir møteplassene for å ivareta disse ønskene færre, sier han.

  Det er dette Eldre lægers forening har tatt konsekvensen av. Foreningens hovedaktiviteter er sentrert rundt årsmøtet på Soria Moria Hotell og Konferansesenter og vårmøtet som legges til ulike steder i landet. Neste vårmøte er i Stavanger 7.–9.5. 2010. – Det er anledning til å ta med ledsager på møtene, og et godt faglig program som kan interessere mange, står i sentrum, forteller Schøyen. Med god støtte fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) blir prisen ikke avskrekkende, sier han.

  Stor oppslutning om møtene

  Stor oppslutning om møtene

  – Vi har ca. 200 deltakere på årsmøtene, og vårmøtet i Drammen i 2009 samlet rundt 80, forteller Schøyen. – Det er en meget ressurssterk forsamling preget av stor vitalitet og vitebegjær. Debattene går livlig, og ved middagen er stemningen høy. Forsamlingen lyser av gleden ved å være sammen og å dele verdier vi som leger er stolte av å representere. De fleste glemmer både alder og sine mulige plager og er unge enda en gang, sier han med et smil. – Medisinhistoriske og kulturelle innslag hører også med. For dette har foreningen en egen kurskomité. En hyggelig sosial ramme med festmiddag setter en spiss på arrangementene, forteller Schøyen.

  Kampsak i alle år

  Kampsak i alle år

  – Som medlem kan du være med og påvirke foreningens arbeid, påpeker Schøyen. – Å få fjernet den diskriminerende aldersbestemmelsen i helsepersonelloven (bortfall av autorisasjon/lisens/spesialitet ved fylte 75 år) har vært en kampsak for foreningen i alle år, men vi har så langt ikke nådd frem. For denne saken trenger vi medlemmenes støtte, understreker han.

  – Foreningen har anledning til å uttale seg i en del saker Legeforeningen arbeider med, blant annet landsstyresaker, og vi har to representanter i Legeforeningens landsstyre, forteller Schøyen.

  Foreningens sekretær gjennom mange år er Ellen Pettersen i Legeforeningens sekretariat. Hun kan gi ytterligere informasjon og registrere medlemskap på tlf. 23 10 9181 eller på e-post: ellen.pettersen@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media