Behandling av akutt hjertesvikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Enkelte medikamenter som brukes ved akutt hjertesvikt, kan forverre tilstanden. Vasopressin bør brukes med stor forsiktighet.

  Akutt hjertesvikt er fortsatt en tilstand med høy mortalitet. Behandlingen inkluderer inotrope medikamenter hos de mest kritisk syke.

  – Disse medikamentene øker samtidig oksygenbehovet i myokard. Dette kan ytterligere forverre tilstanden, siden den akutte svikten hos de fleste er utløst av nedsatt oksygentilførsel til hjertet, slik man ser ved hjerteinfarkt, sier Stig Müller.

  Behandlingen består ofte av en kombinasjon av medikamenter, inkludert inotrope midler. Det kan derfor være vanskelig å bedømme hvert enkelt medikaments bidrag til hjertets kontraksjonskraft og oksygenforbruk. Müller har i sin avhandling brukt dyreeksperimentelle studier for å undersøke effekten av ulike medikamenter som eneste behandling ved eksperimentelt utløst akutt hjertesvikt.

  – Overraskende nok fant vi at levosimendan og dobutamin i lave doser øker hjertets kontraksjonskraft uten å øke oksygenbehovet nevneverdig. Den uheldige effekten av inotrope medikamenter virker å være doseavhengig. Vi fant også at vasopressin, en ren vasopressor, har potensielt farlige effekter i hjerter med nedsatt oksygentilførsel. Vasopressin bør derfor brukes med stor forsiktighet ved tilstander med nedsatt oksygentilførsel til hjertet, sier han.

  Müller disputerte for ph.d.-graden 18.6. 2009 ved Universitetet i Tromsø, med avhandlingen Preclinical assessments of potential treatments for acute heart failure.

  Ordforklaringer

  Inotrope medikamenter: Medikamenter som øker kontraksjonskraften i hjertet.

  Vasopressin: Antidiuretisk hormon, et fysiologisk hormon som øker vannresorpsjonen i nyrene. I høyere konsentrasjoner er det en potent vasokonstriktor. Anvendes bl.a. ved alvorlige og langvarige sjokktilstander der blodårene mister evnen til sammentrekning.

  Levosimendan: Virker inotropt gjennom kalsiumsensitisering og er perifert vasodilaterende.

  Dobutamin: Virker inotropt gjennom β-adrenerg stimulering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media