()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med terminal lungesvikt får i økende grad utført bilateral lungetransplantasjon.

  Det er uklart hvorfor et økende antall pasienter med idiopatisk lungefibrose og terminal lungesvikt får utført bilateral fremfor unilateral lungetransplantasjon. Randomiserte studier foreligger ikke.

  I perioden 1987–2009 fikk 3 327 pasienter med idiopatisk lungefibrose utført lungetransplantasjon i USA, hvorav 36 % var bilateral lungetransplantasjon (1). Median overlevelsestid var lengre etter bilateral transplantasjon enn etter unilateral (5,2 år versus 3,8 år), men det var ingen forskjell etter justeringer for preoperative forskjeller. Forfatterne konkluderer med at bilateral lungetransplantasjon gir flere tidlige komplikasjoner, men bedre overlevelse på lengre sikt. Tilsvarende gir unilateral lungetransplantasjon bedre overlevelse på kort sikt, men risikoen for senkomplikasjoner er økt.

  – Andelen bilaterale lungetransplantasjoner er økende også i Norge, og det samme gjelder langtidsoverlevelsen, sier overlege Øystein Bjørtuft ved Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Denne undersøkelsen gir ny kunnskap om premissene for valget mellom bilateral og unilateral transplantasjon.

  Pasienter med idiopatisk lungefibrose, dvs. fibroserende alveolitt, har ofte liten nytte av medisinsk behandling, og dødeligheten er høy. Disse bør derfor henvises og lungetransplanteres tidligere i sykdomsforløpet. Donortilgangen er imidlertid begrenset, noe som bidrar til vanskelige medisinske og etiske vurderinger, sier Bjørtuft.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media