()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Meldingen om at professor dr.med. Tollak Bakke Sirnes gikk bort 15.10. 2009, nær 87 år gammel, har gjort et sterkt inntrykk på kolleger, venner og alle dem som har funnet glede og trøst i hans mange bøker om menneskelige forhold.

  Tollak B. Sirnes var født og oppvokst i Haugesund som den yngste av 11 søsken. Ved hans bortgang har norsk psykiatri mistet et usedvanlig raust og engasjert menneske og en begavet, kunnskapsrik og fremsynt fagperson, forsker og lege.

  Han studerte medisin i Oslo og var en av dem som i 1943 ble arrestert av tyskerne og ført til fangenskap i Buchenwald frem til frigjøringen i 1945.

  Sirnes bygde opp farmakologisk institutt ved Universitetet i Bergen og gjorde i tillegg en banebrytende innsats for norsk psykiatri. Han var professor i farmakologi ved Universitetet i Bergen fra 1963 og overlege ved Psykiatrisk klinikk ved Haukeland sykehus fra 1973 til 1979, dekan ved Det medisinske fakultet fra 1973 til 1975 og prorektor samme sted i 1975.

  Han skrev over 500 artikler om faglige emner og 22 bøker om medmenneskelige forhold. Han var faglig medarbeider i flere medisinske fagtidsskrifter og fikk NAVFs pris for populærvitenskapelig virksomhet.

  For sin store allmenngagnlige virksomhet ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

  Som person var Tollak B. Sirnes ydmyk og beskjeden, tolerant, omgjengelig og fredsæl. Sammen med sin Henriette hadde han et gjestfritt og åpent hjem. Han hadde godt humør og skapte glede omkring seg og hadde en fin humoristisk sans, men var aldri humoristisk på andres bekostning. Tollak B. Sirnes var et levende og godt menneske som møtte sine omgivelser med ufattelig raushet og et åpent og varmt smil. Han delte sin trygge gudstro frimodig med familie, venner og kjente og levde med det perspektivet at hver dag er en gave fra Gud.

  Tollak B. Sirnes viste hele sitt liv en spesiell evne til å ta vare på dem han hadde rundt seg: Henriette, de tre barna Valborg, Per og Tone og etter hvert også svigerbarn, barnebarn og oldebarn. Den samme omsorg og ivaretakelse viste han sine pasienter. Han kommuniserte like godt med alle, uavhengig av sosial status, og var både faglig og menneskelig en god rollemodell for legestudentene han underviste.

  Vi som fikk lære Tollak B. Sirnes å kjenne, er blitt beriket og tar i takknemlighet avskjed med en sjeldent varm, vennlig og omsorgsfull person.

  Våre varmeste tanker går først og fremst til hans familie.

  Vi lyser fred over Tollak B. Sirnes’ minne.

  Styret i Mentalhygienisk forening v/Jofrid Nygaard

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media