Dobbelt tragedie

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Den menneskelige lidelsen i dagene etter jordskjelvet på Haiti er knapt til å fatte. Det er ekstra tragisk å vite at lidelse og tap av liv og helse kunne vært begrenset dersom verdenssamfunnet hadde tatt lærdom av tidligere naturkatastrofer. Tidspunktet for jordskjelvet kunne ikke forutses, men konsekvensene av et jordskjelv i et så fattig land som Haiti er forutsigbare.

I Tidsskriftet nr. 6/2005 – etter tsunamien – skrev Mads Gilbert en leder med tittelen Myter og muligheter ved katastrofeinnsats. Den kan med fordel leses om igjen.

Anbefalte artikler