()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon anbefaler at barn mellom seks måneder og fem år i områder med høy forekomst av A-vitaminmangel får høydoseinjeksjoner med vitaminet.

  Anbefalingen bygger på at flere store studier viser 23–30 % reduksjon i samlet mortalitet ved et slikt tiltak (1). Hos barn under seks måneder har man ikke sett effekt av A-vitamintilskudd, heller ikke i risikobefolkninger (2).

  WHO anbefaler å gi tilskuddet i forbindelse med vaksinering for å nå flest mulig gjennom systemer som allerede er etablert. Hvorvidt samtidig administrering av A-vitamin og vaksine gjør at stoffene interagerer, er imidlertid et viktig spørsmål. En observasjonsstudie publisert i februar 2009 viste høyere mortalitet hos dem som fikk A-vitamintilskudd samtidig med DTP-vaksinen enn hos dem som fikk vitaminet uten samtidig vaksine (1). Ble A-vitamin gitt samtidig med meslingvaksine, var det imidlertid ingen økning i mortalitet.

  En prospektiv, randomisert, placebokontrollert studie publisert i september 2009 viste derimot at A-vitamintilskudd ga redusert mortalitet kun hos barn som ikke var blitt vaksinert før inkludering i studien og dermed fikk tilskuddet sammen med sine første vaksiner (3). Igjen var det imidlertid en negativ effekt av å få A-vitamintilskudd samtidig med DTP-vaksinen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media