Rett til lønn under omsorgspermisjon

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det bør være et felles solidarisk ansvar å legge forholdene best mulig og likeverdig til rette for hele befolkningen på felter som påvirker helse og velferd, mener Legeforeningen.

  – Retten til lønn under omsorgspermisjon og ammefri sikres best gjennom forslaget om innføring av omsorgspermisjon og…
  – Retten til lønn under omsorgspermisjon og ammefri sikres best gjennom forslaget om innføring av omsorgspermisjon og ammefri med kompensasjon fra folketrygden, mener Legeforeningen. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Foreningen skriver dette i sitt innspill til et høringsnotat fra Barne- og Likestillingsdepartementet om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri. Arbeidsmiljøloven hjemler i kapitel 12 rettigheter til ulike typer permisjoner, blant disse er rett til to ukers omsorgspermisjon for far i forbindelse med fødsel, og rett til ammefri (1). Denne retten gir i dag ikke rett til lønn eller støtte fra folketrygden. Avtalefestet rett til lønn er imidlertid fremforhandlet i hele offentlig sektor og i en del områder i privat sektor. I notatet skisseres tre ulike modeller; Omsorgspermisjon og ammefri med kompensasjon fra folketrygden, lovfestet plikt for arbeidsgiver til betalt lønn ved omsorgspermisjon og ammefri og tariffavtalefestet rett til lønnet omsorgspermisjon og ammefri med lønn.

  – Retten til lønn under omsorgspermisjon og ammefri sikres best gjennom forslaget om innføring av omsorgspermisjon og ammefri med kompensasjon fra folketrygden, mener Legeforeningen. Videre vektlegges særlig hensynet til å nå selvstendig næringsdrivende. Foreningen ser også viktigheten av at en slik ordning faktisk når alle arbeidstakere, ikke kun de som arbeider i bedrifter med tariffavtale. Hensynet til små arbeidsgivere, som ved andre løsninger vil få den økonomiske belastningen ved innføringen av disse rettighetene, vektlegges også.

  Legeforeningen fastslår at tariffavtalte rettigheter vil supplere en ny lovfestet ordning, ved at bedre rettigheter i tariffavtalene vil bestå.

  Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/158630.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media