Les mer om ...

Artikkel

Akutt respirasjonssvikt

Akutt respirasjonssvikt er den vanligste årsaken til intensivbehandling. Svikten skyldes akutte inflammasjonsprosesser i lungevevet som følge av forhold i eller utenfor lungene. Behandling av utløsende årsak er avgjørende for utfallet, og respiratorbehandling kan hindre tilleggsskader av alvorlig hypoksi. Dødsfall skyldes oftest multiorgansvikt.

Tidsskriftets temaserie om intensivmedisin inneholder også artikler om akutt nyresvikt hos intensivpasienter og utviklingstrekk innen norsk intensivmedisin samt en pasientkasuistikk om systemisk inflammatorisk respons-syndrom.

Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom og skade

Akutt nyresvikt hos intensivpasienter

71 år gammel mann med alvorlig sirkulasjonssvikt etter hjertestans

Kroppens respons på «fare»

Takstbruk blant legevaktleger

Under halvparten av alt legevaktarbeid utføres av fastleger, men det er relativt små forskjeller i total takstbruk mellom ulike legegrupper. Dette viser en gjennomgang av alle refusjonstakster til NAV i 2006. Eldre leger brukte færre takster enn yngre, og fastleger brukte færre tidstakster enn andre vaktleger. Arbeider erfarne fastleger og spesialister i allmennmedisin annerledes enn andre leger på legevakt?

Arbeidsstil hos fastleger og andre leger på legevakt

Metanolforgiftningene i 2007–08

I løpet av tre måneder rundt årsskiftet 2007–08 døde fire personer i Rogaland og Trøndelag etter å ha drukket metanolholdig rødsprit, produsert i Sverige og solgt gjennom en kjent varehuskjede i Norge. Metanol ble påvist i blod og urin hos alle fire. Flere av dødsfallene kunne kanskje vært unngått hvis sakene var blitt etterforsket tidligere og mer intensivt.

Metanolforgiftningene i 2007–08

Nøytropen enterokolitt

Kjemoterapi av malign sykdom kan medføre livstruende komplikasjoner, blant annet nøytropen enterokolitt. Hos 16 slike pasienter ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, alle med hematologisk cancer, oppsto aplasi etter 1–13 dager og abdominalsymptomer etter ytterligere 1–50 dager. Fire måtte opereres.

Behandling av nøytropen enterokolitt

Infeksiøs endokarditt

Gramnegative staver i dentale plakk og tannkjøttslommer kan forårsake alvorlig endokarditt. Forløpet kan være snikende, med få allmennsymptomer og manglende feber. Ved mistanke om infeksiøs endokarditt må blodkulturene inkuberes tilstrekkelig lenge og på riktig medium. Ved klaffeaffeksjon kan kirurgi være indisert.

Dramatisk sykehistorie forårsaket av uvanlig bakterie

Sjelden årsak til alvorlig lidelse

Anbefalte artikler