()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Akutt respirasjonssvikt

  Akutt respirasjonssvikt

  Akutt respirasjonssvikt er den vanligste årsaken til intensivbehandling. Svikten skyldes akutte inflammasjonsprosesser i lungevevet som følge av forhold i eller utenfor lungene. Behandling av utløsende årsak er avgjørende for utfallet, og respiratorbehandling kan hindre tilleggsskader av alvorlig hypoksi. Dødsfall skyldes oftest multiorgansvikt.

  Tidsskriftets temaserie om intensivmedisin inneholder også artikler om akutt nyresvikt hos intensivpasienter og utviklingstrekk innen norsk intensivmedisin samt en pasientkasuistikk om systemisk inflammatorisk respons-syndrom.

  Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom og skade

  Akutt nyresvikt hos intensivpasienter

  71 år gammel mann med alvorlig sirkulasjonssvikt etter hjertestans

  Kroppens respons på «fare»

  Takstbruk blant legevaktleger

  Takstbruk blant legevaktleger

  Under halvparten av alt legevaktarbeid utføres av fastleger, men det er relativt små forskjeller i total takstbruk mellom ulike legegrupper. Dette viser en gjennomgang av alle refusjonstakster til NAV i 2006. Eldre leger brukte færre takster enn yngre, og fastleger brukte færre tidstakster enn andre vaktleger. Arbeider erfarne fastleger og spesialister i allmennmedisin annerledes enn andre leger på legevakt?

  Arbeidsstil hos fastleger og andre leger på legevakt

  Nøytropen enterokolitt

  Nøytropen enterokolitt

  Kjemoterapi av malign sykdom kan medføre livstruende komplikasjoner, blant annet nøytropen enterokolitt. Hos 16 slike pasienter ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, alle med hematologisk cancer, oppsto aplasi etter 1–13 dager og abdominalsymptomer etter ytterligere 1–50 dager. Fire måtte opereres.

  Behandling av nøytropen enterokolitt

  Infeksiøs endokarditt

  Infeksiøs endokarditt

  Gramnegative staver i dentale plakk og tannkjøttslommer kan forårsake alvorlig endokarditt. Forløpet kan være snikende, med få allmennsymptomer og manglende feber. Ved mistanke om infeksiøs endokarditt må blodkulturene inkuberes tilstrekkelig lenge og på riktig medium. Ved klaffeaffeksjon kan kirurgi være indisert.

  Dramatisk sykehistorie forårsaket av uvanlig bakterie

  Sjelden årsak til alvorlig lidelse

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media