Vil redusere skjenketidene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter et forslag om reduserte maksimaltider for skjenking av alkohol

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i alkoholloven ved at maksimaltider for skjenking av alkohol reduseres med én time.

  Alkoholkonsumet i Norge har lenge vært økende. Legeforeningens ser alvorlig på negative helsekonsekvenser ved et økende alkoholkonsum i befolkningen. For å motvirke høyt forbruk og forebygge helsefare må norske myndigheter benytte rusmiddelpolitiske virkemidler som er effektive, dvs. høyere avgifter og lavere tilgjengelighet.

  Salg og skjenking til mindreårige og overskjenking og salg til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler er alvorlige overtredelser av alkohollovgivningen. Høringsforslaget legger opp til et bedre tilsyn med skjenkestedene og tydelige konsekvenser ved brudd på skjenkereglene. Legeforeningen mener dette er et riktige og nødvendige tiltak.

  I høringsforslaget påpekes det også at det økende alkoholkonsumet medfører større kostnader for arbeidslivet. Legeforeningen er opptatt av at det økende alkoholforbruket kan medføre sykefravær og belastninger for arbeidslivet, og at dette må tillegges sterkere vekt i utformingen av alkoholpolitikken.

  Alkoholforbruket blant ungdom økte kraftig fra 1993 til 2003, men har gått noe tilbake de seneste årene. Alkoholforbruket i Norge er fortsatt lavt i europeisk sammenheng. Mens alkoholforbruket i Norge er økende, går utviklingen i motsatt retning i flere av landene i Europa.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media