Mye bra samhandling i nord

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykestuen er i ferd med å få sin renessanse. I Finnmark er de fleste sykestuene fremdeles i full drift. Nå vil enda flere nord-norske kommuner ruste opp før samhandlingsreformen trer i kraft i 2012.

  Kristin Lossius (t.v.) er positiv til samhandlingsprosjektene som er i gang i Nord-Norge. Anne-Karin Forshei, prosjektleder…
  Kristin Lossius (t.v.) er positiv til samhandlingsprosjektene som er i gang i Nord-Norge. Anne-Karin Forshei, prosjektleder for Pre-Ob Salten, håper på driftsmidler fra HOD i 2010 for å få prøve ut samhandlingsløsninger i flere kommuner. Foto Tove Myrbakk

  Vær og geografi har mer eller mindre tvunget frem mange ulike nord-norske helseløsninger opp gjennom årene. I Finnmark har sykestuene vært i drift siden før krigen, og i Nordland har Steigen kommune hatt sykestuedrift i mer enn 50 år. Nå skal disse samarbeidsløsningene bli modell for flere nord-norske kommuner som ønsker å ruste opp kommunehelsetjenesten før samhandlingsreformen trer i kraft i 2012.

  Mange mindre kommuner langt unna sykehus har tidligere funnet løsninger som har bidratt til at eldre pasienter har sluppet unødig sykehusinnleggelse. Dette har til nå kommunene stått for økonomisk, men nå håper man at ny finansieringsordning skal gjøre det attraktivt for kommunene å ruste opp kommunale behandlingsenheter. I Salten har prosjekt Prehospital observasjons- og behandlingsenhet (Pre-Ob Salten) søkt driftsmidler fra departementet og Helse Nord RHF. I november var representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til stede på et arbeidsseminar i Bodø. Avdelingsdirektør Kristin Lossius uttalte seg her positivt til prosjektet, men kan ikke love at de vil få av de mellom 40 og 50 millionene som er foreslått satt av til samhandlingsprosjekt i 2010.

  På samhandlingskonferansen i Bodø i november 2009 – i regi av Nordland Legeforening – var mange av kommuneoverlegene i Nord-Norge samlet. Flere uttalte frykt for at departementets mangel på kunnskap om geografi og vær i nord kan resultere i generelle interkommunale løsninger som mange steder ikke vil fungere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media