Anvendelig og aktuelt om traume- og akuttkirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cohn, SM

  Acute care surgery and trauma

  Evidence based practice. 583 s, tab, ill. London:  Informa Healthcare, 2009. Pris GBP 150

  ISBN 978-1-420-07513-7

  Akutt- og traumekirurgi er blitt en moderne og tidsriktig hybrid, både praktisk og akademisk, basert bl.a. på dalende interesse og redusert operativ erfaring i traumekirurgi i USA samt behov for supplerende prosedyrer og kunnskap innenfor akuttkirurgiske fagfelter hos den utrydningstruede «generelle» kirurgen. Dette er således en av flere nylig utgitte kombibøker som omhandler traume- og akuttkirurgi sammen. For norske kirurger bør dette utvilsomt være en fordel og øke aktualiteten til enkelte av disse lærebøkene. Denne er ment som et lett tilgjengelig, kunnskapsbasert oppslagsverk orientert mot diagnose- og behandlingsrelaterte problemstillinger for utdanningskandidater og spesialister i kirurgi. Innholdet dekker både traume generelt og akutte tilstander spesielt innen gastro, kar, thorax, urologi og mer «generelle» områder, og rotasjonskandidater er en velegnet målgruppe.

  Tematisk er den delt i tre: en del om traume, en om akutt generell kirurgi og en om kirurgiske «critical care problems». I første del gjennomgås samtlige områder innen traumatologien, og en rekke av kapitlene har tilnærmingen «kunnskapsbasert kirurgi». I del 2 omtales alt fra enterokutane fistler, perforert ulcus, ulike abdominale katastrofer, akutte karkirurgiske tilstander til appendisitt, inneklemte brokk og nekrotiserende fasciitt. Teksten er veldig klinisk orientert og innledes ofte med rammer som viser hvilke kliniske punkter som forfatterne har søkt å finne best tilgjengelig dokumentert litteratur for å svare på. Likeledes avsluttes kapitlene med anbefalinger. Det går frem hva disse er basert på og i hvilken grad det foreligger svakheter og usikkerhet ved dem.

  Noe usedvanlig (!?) for amerikanskprofilerte bøker er at referanselistene faktisk inneholder et bredt spenn av utvalgt litteratur uten at de er overdådige – og det bør trekkes frem at norske studier og funn er sitert i kapitler som nødtorakotomi, behandling av lever- og miltskader, alvorlige bekkenfrakturer, appendisitt og pilonidal sinus-kirurgi, for å nevne noe.

  Acute care surgery and trauma er innbundet med faste permer og trykt på solid papir. Det er ingen illustrasjoner i vanlig forstand (foto, bilder, tegninger, skisser etc.), kun et par flytdiagrammer i gråtoner. Teksten er brukket opp av tabeller med litteratur og aktuelle studier som ligger til grunn for konklusjonene. Dette kan kanskje virke kjedelig, men teksten er såpass luftig skrevet, med en spørsmål-svar-tilnærming til de klinisk orienterte problemstillingene, at det hele forekommer over gjennomsnittet lettlest og tilgjengelig. Kapitlene er samsvarende i oppbygging, teksten er konsis – det synes som redaktøren har lyktes i å samle det store antallet forfattere.

  Dette er en utgivelse som absolutt er aktuell for utdanningskandidater og spesialister i kirurgi. Undertegnede kommer til å ha den lett tilgjengelig for gjennomlesing og oppdatering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media