Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.uio.no/forskning

  Morten Bækken, ph.d. Microalbuminuria and hypertension in the HIV-positive population of Oslo (MAHO Study). Utgår fra Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 10.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Brian Rayner, Groote Schuur Hospital, Cape Town, Sør-Afrika, Ole Kirk, Panum Institut, København, og Anders Hartmann, Medisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veiledere: Olav Øktedalen og Ingrid Os.

  Kevin Sunde Oppegaard, ph.d. Misoprostol’s preoperative cervical ripening effect. Utgår fra Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 11.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Kristina Gemzell-Danielsson, Department of Woman and Child Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Anne Ørbo, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø, og Tom Tanbo, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veiledere: Britt-Ingjerd Nesheim og Erik Qvigstad.

  Anne Kjersti Erichsen, ph.d. Hereditary spastic paraplegia in Norway. Prevalence, phenotypes and genotypes of collected patients. Utgår fra Nevrologisk avdeling, Bevegelsesdivisjonen, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 11.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Jørgen E. Nielsen, Department of Medical Genetics, Panum Institut, København, Michael Bjørn Russell, Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus, og Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veileder: Chantal Tallaksen.

  Kari Alver, ph.d. Epidemiology of bone health in Oslo, Norway: the role of ethnic, regional and environmental factors. Utgår fra Institutt for allmenn og samfunnsmedisin, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi. Disputas 11.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Jeanette Magnus, Department of Community Health Sciences, Tulane University, New Orleans, Karl Michaelsson, Uppsala Kliniska Forskningscentrum, Uppsala, og Giske Ursin, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Haakon E. Meyer.

  Yngvild Emblem Bentdal, ph.d. Acute otitis media in childhood: host factors and parental smoking. Utgår fra Akershus universitetssykehus. Disputas 10.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Ann Hermansson, ÖNH-klinikken, Universitetssjukehuset i Lund, Sverige, Hannu Valtonen, ENT Clinic, Helsinki University Hospital, Finland, og Gunnar Tellnes, Seksjon for sosialmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Per Nafstad og Kari J. Kværner.

  Ole-Jacob Norum, ph.d. Preclinical evaluation of photochemical internalization for treatment of soft tissue sarcomas. Utgår fra Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning og Kirurgisk klinikk, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 11.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Herwvig Kostron, Department of Neurosurgery, University of Innsbruck, Østerrike, Pelle Gustafson, Ortopediska kliniken, Universitetssjukehuset i Lund, Sverige, og Steinar Aamdal, Kreftklinikken, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veiledere: Kristian Berg og Karl-Erik Gierchsky.

  Liv Helene Jensen, ph.d. Kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenestene i sykehjem og hjemmebaserte tjenester – muligheter og begrensninger. Et praktisk deltagende aksjonsforskningsprosjekt. Utgår fra Institutt for sykepleievitenskap. Disputas 10.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde, Torlaug Løkensgard Hoel, Program for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Bjørg Aase Sørensen, Arbeidsforskningsinstituttet.

  Veileder: Marit Kirkevold.

  Anna K. Kähler, ph.d. Common gene variants in schizophrenia susceptibility with focus on neurodevelopment. Utgår fra Institutt for psykiatri. Disputas 10.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Pippa Thomson, Institute of Genetic and Molecular Medicine, Molecular Medicine Centre, The University of Edinburgh, Skottland, Jan Haavik, Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen, og Lars Lien, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ole A. Andreassen, Srdjan Djurovic og Vidar M. Steen.

  Rolf Sundet, ph.d. Client directed, outcome informed therapy in an intensive family therapy unit – a study of the use of research generated knowledge in clinical practice. Utgår fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 14.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Jaakko Seikkula, University of Jyväskylä, Per-Einar Binder, Universitetet i Bergen, og Nora Sveaass, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Ebbe Billmann Thorgersen, ph.d. Complement and CD14: roles in Escherichia coli-induced inflammation in the pig. Utgår fra Immunologisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 14.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Seppo Meri, Department of Bacteriology and Immunology, Haartman Institute, University of Helsinki, Finland, Markus Huber-Lang, Department of Traumatology, University of Ulm, Tyskland, og Tone Tønjum, Mikrobiologisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veileder: Tom Eirik Mollnes.

  Vidar Tveit Vasfaret Stenset, ph.d. Cerebral white matter changes: differentiating vascular and degenerative cognitive impairment. Utgår fra Nevroklinikken, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus. Disputas 14.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Lars-Olof Wahlund, Seksjon for klinisk geriatri, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Ellisiv B. Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, og Knut Engedal, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  Veiledere: Tormod Fladby og Leif Gjerstad.

  Benedicte Kivle, ph.d. Fra student til yrkesutøver. Turnuslegers erfaringer fra sykehuspraksis. Utgår fra Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Disputas 14.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Charlotta Levay, Føretagsekonomiska institutionen, Lund universitet, Tor Inge Romøren, Høgskolen i Gjøvik og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), og Kristin Heggen, Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Ole Berg.

  Christian Madsen, ph.d. Urban environmental exposures and potential markers of risk for cardiovascular disease. Utgår fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi, Avdeling for folkesykdommer. Disputas 14.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Joachim Heinrich, Institute of epidemiology, German Research Center for Environment and Health, Berit Bakke, Statens arbeidsmiljøinstitutt, og Vidar Søyseth, Medisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus.

  Veileder: Per Nafstad.

  Gro Furset Flatekval, ph.d. Insights into siRNA-sensing by the immune system and immunotherapeutic strategies using siRNAs. Utgår fra Kreftforskningsinstituttet, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 15.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Mark A. Behlke, Integrated DNA Technologies Inc, Coralville, USA, Ludvig A. Munthe, Immunlogisk institutt, Universitetet i Oslo, og Vessela N. Kristensen, EpiGen, Akershus universitetssykehus.

  Veileder: Mouldy Sioud.

  Maria Filimonenko, ph.d. Mechanisms of autophagic protein degradation. Utgår fra Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 17.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Maria Høyer-Hansen, Institute of Cancer Biology, Danish Cancer Society, København, Trond Berg, Institutt for molekylær biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, og Finn Olav Levy, Farmakologisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veileder: Anne Simonsen.

  Jon Klokk Slettedal, ph.d. Studies on the human donor cornea. Utgår fra Øyeavdelingen, Kreft- og kirurgidivisjonen, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 18.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Jesper Hjortdal, Øjenafdelingen, Århus sygehus, Danmark, Gunnar Høvding, Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus, og G. Cecilie Alfsen, Patologisk-anatomisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

  Veileder: Bjørn Nicolaissen.

  Halvor Kjeang Mørk, ph.d. Cellular mechanisms of heart failure progression. Utgår fra Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  Bedømmelseskomité: Barbara Casadei, University Departement of Cardiovascular Medicine, West Wing John Radcliffe Hospital, Oxford, England, Ulrik Wisløff, Institute of Circulation and Medical Imaging, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Knut Gjesdal, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  Veiledere: William E. Louch og Ole M. Sejersted.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Erling Dahl Borkamo, ph.d. Molecular and biological alterations in tumors after hyperthermia – hyperthermia in addition to metronomic chemotherapy in rats and to chemoradiation for human cervical cancer. Utgår fra Institutt for indremedisin, Institutt for klinisk medisin og Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssykehus. Disputas 11.12. 2009.

  Veileder: Øystein Fluge.

  Magnus Jensen, ph.d. Anticancer cisplatin interactions with lipid bilayers – A solid-state NMR study. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 11.12. 2009.

  Clotilde Sirri Suh, ph.d. A study of Six3 gene regulation and protein function in zebrafish. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 15.12. 2009.

  Veileder: Anders Fjose.

  Kamaldeen Baba, ph.d. Molecular and immunological diagnosis of tuberculous pleuritis in HIV infection. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 18.12. 2009.

  Erna Harboe, ph.d. Neuropsychiatric manifestations and fatigue in systemic lupus erythematosus and primary Sjögren’s syndrome. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 22.12. 2009.

  Veileder: Roald Omdal.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/www/startsida/forskning

  Maria Nebuchennykh, ph.d. Diagnostic methods in evaluation of large and small nerve fiber involvement in patients with different causes of polyneuropathy. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 12.6. 2009.

  Samira Lekhal, ph.d. Postprandial lipemia. Triglyceride-rich lipoproteins in relation to postheparin lipoprotein lipase and thrombin generation in elderly patients with coronary disease and their offspring. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 4.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Jørn Dyerberg, Danmark, Leiv Ose, Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Ingrid Toft, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

  Gerd Berge, ph.d. Anticancer activity of bovine lactoferricin and a cytolytic 9-mer peptide – from cow milk to cancer vaccine? Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 9.12. 2009.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media