Utvalg skal utrede utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening og sentralstyremedlem i Legeforeningen, er oppnevnt som Akademikernes representant i utvalget som skal utrede spørsmål om utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren.

  Hege Gjessing. Foto Ellen Juul Andersen
  Hege Gjessing. Foto Ellen Juul Andersen

  Utvalget som ledes av Kolbjørn Almlid, skal levere sin rapport innen utgangen av 2010. Det er bredt sammensatt med representanter fra partene i arbeidslivet, forskere, helse- og omsorgssektoren og arbeidsmiljømyndighetene.

  – Jeg gleder meg til utvalgsarbeidet og mener Akademikerne har mye å bidra med inn i utvalget. Det er et problem, som statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen har påpekt, at helse- og omsorgsektoren ligger høyt på sykefravær, sier Gjessing. – Jeg tror at min bakgrunn som lege og mitt kjennskap til helsevesenet på ulike områder, er erfaringer jeg kan ha nytte av i dette arbeidet. Det er nødvendig å gå inn i årsakssammenhengene og se hva som kan gjøres for å legge til rette legge for å minske fraværet, sier hun.

  Utvalget er nedsatt som en oppfølging av St. meld. nr. 20 (2006–2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, der regjeringen varslet at den ønsker å utrede omfanget av og årsaker til sykefravær og utstøting og mulige virkemidler for å begrense fraværet i sektoren (1).

  Utvalget vil få som oppgave å sammenfatte relevant kunnskap på området og synliggjøre kunnskapshull. Videre skal det beskrive og drøfte omfanget av og årsaker til fravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren og beskrive utviklingen over tid. Utvalget vil også få i oppgave å foreslå konkrete tiltak for å redusere helserelatert fravær og helserelatert utstøting i sektoren.

  Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen uttaler at hun regner med at utvalget, i tillegg til konkrete anbefalinger, vil bidra til økt oppmerksomhet og debatt om hvordan utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren kan reduseres.

  Foruten Gjessing er legene Steinar Westin, Trondheim og Ivar Sønbø Kristiansen, Oslo oppnevnt som medlemmer av utvalget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media