Hjelp til å forstå

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bastian, U

  Egge, Å.

  Barn med ADHD

  89 s, ill. Kommuneforlaget, 2009. Pris NOK 228

  ISBN 978-82-446-2014-7

  Forfatterne har ønsket å øke forståelsen for de vansker barn og ungdom med diagnosen attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) sliter med. De henvender seg først og fremst til foresatte, øvrige familie og venner, men har ambisjoner om at innholdet skal være til nytte for lærere, førskolelærere, psykologer, leger, ansatte i barnevernet og andre som jobber med barn.

  Det er mange illustrasjoner, i alt 25 helsides tegninger av barn med AD/HD i situasjoner som er utfordrende for dem, for eksempel i klasserommet, med jevnaldrende og hjemme. På motsatt side av illustrasjonen er det en relativt kort tekst, på 4–10 linjer, om et tema. Eksempel: Å vente på tur, hvor de to første setningene er: «Jeg trenger hjelp til å lære meg å vente på tur og ikke å avbryte andre. Det er lurt at de voksne kan la meg få øve på dette.» Tre barn i forskjellig alder med litt ulike vansker beskrives i 22 situasjoner. I tillegg er det er kort innledning om AD/HD og på slutten råd for å få hjelp og litteraturreferanser.

  Styrken ligger i at man kortfattet nevner utfordrende situasjoner i hverdagen som de som møter barn med AD/HD vil kjenne igjen. Nytten av denne utgivelsen er vel størst for barn og ungdom med tilstanden, deres venner og familie. Mange illustrasjoner og korte tekster er velegnet i denne sammenhengen. Her dekker innholdet et område hvor det ikke finnes mange tilsvarende utgivelser.

  Svakhetene ligger i at de ulike temaene er nevnt såpass kort at fagpersoner vil ha behov for supplerende litteratur for å kunne forstå vanskene i en større faglig sammenheng. En del av utsagnene som er lagt i munnen på barna er også formulert på en måte som ikke er vanlig for barn med AD/HD i den aktuelle aldersgruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media