Artikkel

Godt over 10 000 pasienter mottar årlig intensivmedisinsk behandling ved norske sykehus. Intensivmedisinen står for noe av den mest høyspesialiserte og kostbare behandlingen i moderne sykehus. Den er av stor betydning når det gjelder å redde organfunksjon og leveår for den enkelte pasient. I dette nummer av Tidsskriftet avsluttes temaserien om intensivmedisin. Artiklene er redigert av Are Brean.

NR. 2/2010

Anbefalte artikler