Den viktige samtalen kolleger imellom

Artikkel

Foto Berit Roald/SCANPIX

I hvert nummer av Tidsskriftet blir vi kjent med en ny kollega gjennom spalten Intervjuet. Denne gangen har allmennlege Elisabeth Swensen intervjuet forsker Helen Brandstorp. Brandstorp er kjent for sitt nybrottsarbeid innen akuttmedisin i den medisinske førstelinjetjenesten. Dessuten er hun kritisk feminist, medlem av Samisk legeforening, webredaktør og prestefrue.

Anbefalte artikler