Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Charlotte Haug
Bernt A. Engelsen

Medisin og vitenskap

Anna Bremer
Ann-Sofie Eriksson
Geir Ketil Røste
Bredo Knudtzen
Karl Otto Nakken
Reidun Torp
Preet Bano Singh
Dag R. Sørensen
Espen Dietrichs
Henry Hirschberg
Tone Westergren
Betty Kalikstad
Kjetil Søreide
Heike Immervoll
Anders Molven
Anne M. Myhre
Elen Gjevik
Berit Grøholt
Rune Kvåle
Elin Skarre
Andreas Tønne
Anne E. Kyrdalen
Jarle Norstein
Anders Angelsen
Rolf Wahlqvist
Sophie D. Fosså
Christine Slinning
Kristian Bjøro
Kirsti Muri Boberg
Erik Schrumpf
Finn G. Becker-Christensen

Perspektiv og debatt

Jon Helgestad
Odd R. Monge
Elling Ulvestad
Frode Svendsen
Johan Eide
Karen Rosendahl
Gunnar Houge
Clement S. Trovik
Per Helge Måseide
Elling Kvamme
Julita Karpinska
Marit Tveito
Petter Gjersvik
Bjørn Oscar Hoftvedt
Sverre Varvin
Geir S. Henriksen
Olav Molven
Jørgen Holmboe
Kristin Cordt-Hansen
Marianne Mørdre
Ketil Hanssen-Bauer
Eivind Meland
Einar Kringlen
Ola H. Skjeldal
Jan C. Frich

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Audun Fredriksen
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Pål Gunnar Larsson
Svein Johannessen
Helge Bjørnæs
Karl O. Nakken
Rasmus Lossius
Per Brandt-Hansen
Per Oskar Andersen
Tryggve Lundar
Eivinn Hauglie-Hanssen
Arne Nordøy
Helge Stalsberg
Toralf Hasvold,
Bjørn Straume
Ivar Aaraas
Roar Johnsen
Jann Gamnes
Knut Holtedahl

På tampen

Jon Bing