Nok en redaktør avskjediget

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Den kanadiske legeforeningen har gitt sjefredaktør i legetidsskriftet John Hoey avskjed på grått papir. Det er foreløpig uklart hva som er årsak til oppsigelsen.

Også redaksjonssjef Anne Marie Todkill er sparket fra stillingen sin i Canadian Medical Association Journal (CMAJ). En langvarig uenighet om redaksjonell frihet kan være bakgrunnen. Blant annet skapte artikkelen Privacy issues raised over Plan B: women asked for names, adresses, sexual history, om salg av angrepiller, brudulje allerede før den stod på trykk i desember i fjor.

CMAJ stilte spørsmål ved praksisen rundt kjøp av angrepiller (Plan B), som fra våren 2005 kunne kjøpes reseptfritt i apotek. Jenter som ønsket å kjøpe medikamentet ble tatt med på bakrommet og bedt om å oppgi navn og adresse, og svare på spørsmål om menstruasjon og seksuell aktivitet. To av CMAJs journalister snakket blant annet med flere jenter for å høre hvordan de oppfattet situasjonen.

Men det viste seg ikke å bli så lett å publisere artikkelen. Apotekforeningen, Canadian Pharmacists Association (CPhA), reagerte på at det ble stilt spørsmål ved hvorvidt konfidensielle opplysninger fra samtalene ble oppbevart sikkert. Legeforeningen, Canadian Medical Association (CMA), mente arbeidsmetoden var nærmere vitenskapelig forskning enn nyhetsjournalistikk.

– Vi følte vi fikk et valg mellom å trekke hele artikkelen eller publisere det vi forhandlet oss frem til med eierne, skrev redaktøren på lederplass.

Det endte med at artikkelen ble trykket, men den delen som handlet om jentenes syn på saken ble redigert bort. Ikke lenge etter fikk Hoey sparken.

Ifølge Graham Morris, leder i CMA Media, har ikke oppsigelsen noen sammenheng med verken Plan B-artikkelen eller andre publikasjoner.

– Hoey har vært tilknyttet CMAJ i 10 år, og har gjort en god jobb som redaktør. Men jeg mente det var på tide med friskt blod, og avgjørelsen er noe jeg har tenkt nøye gjennom. Folk har rett til å trekke hvilke konklusjoner de vil, men jeg er en sterk tilhenger av den redaksjonelle friheten, sier Morris til Tidsskriftet.

Forklaringen møter lite troverdighet blant medlemmene i tidsskriftets redaksjonskomité. En av dem, Jerome Kassirer, er sikker på at et utkast til et notat han sendte ut, om tidsskriftets redaksjonelle uavhengighet, er den egentlige årsaken til oppsigelsen.

– Jeg er ikke i tvil om at dette henger sammen. Reaksjonen fra legeforeningen er forkastelig, sier Kassirer til New York Times.

Redaksjonskomiteen har satt i gang en underskriftskampanje i protest mot oppsigelsene. Men Graham Morris snur ikke av den grunn.

– Jeg respekterer deres mening i saken, men det er min avgjørelse og den blir stående, sier han.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10430

Anbefalte artikler