Kunngjøring

Artikkel

Årsmøter i yrkesforeningene:

Yngre legers forening (Ylf) avholder årsmøte med årsmøteseminar 18. – 21.4. 2006 i Svolvær.

Overlegeforeningen (Of) avholder årsmøte/landsrådsmøte på Soria Moria Hotell og Konferansesenter 25. – 26.4. 2006. Årsmøtet avholdes 25.4. kl 1400. Les mer på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=80683

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) avholder vårmøte med årsmøte på Hurtigruten 1. – 4.5. 2006. For program og påmelding, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=79610

Alment praktiserende lægers forening (Aplf) går over til å bli en ren yrkesforening og skal på sin generalforsamling 4. mai overføre fagutvalgets oppgaver til den nye fagmedisinske foreningen. Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) skal på sitt årsmøte senere samme dag legges ned for å overføre sine oppgaver til den samme nye foreningen.

Konstituerende generalforsamling i den nye foreningen holdes fredag 5. mai. Les mer på Aplfs hjemmeside: www.legeforeningen.no/aplf/

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) arrangerer konferansen Nå skal pipen få en annen lyd i Tromsø 10. – 12.5. 2006. LSAs årsmøte arrangeres samtidig.

Anbefalte artikler