En fin appetittvekker

Eivind Meland Om forfatteren
Artikkel

Mabeck, Carl Erik

Den motiverende samtale

103 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2005. Pris DKK 148

ISBN 87-628-0596-7

Forfatteren henvender seg til alle som arbeider forebyggende med pasienter – praktiserende leger, ikke minst allmennpraktikere, og sykepleiere, dietetikere og folk innen andre helseprofesjoner som er engasjert i hjelp til atferdsendring og mestring.

Først er det en sammenfatning av innholdet, så redegjøres det for det teoretiske og behandlingsetiske utgangspunktet til forfatteren. Deretter gjør han mer utførlig rede for metodiske tilnærminger. Avslutningsvis får leseren noen greie råd om hvordan nybegynnere kan starte med nye tilnærminger til den motiverende samtale. Utgangspunktet er humanistisk psykologi og medisin. Innholdet er inspirert av Carl Rogers’ «person centered therapy» og pasientsentrert klinisk metode, slik blant andre Ian McWhinney har beskrevet den.

Den metodiske tilnærming er først og fremst inspirert av William Miller & Stephen Rollnicks «motivational interviewing». Sentrale temaer i denne veiledningsmetoden er å forstå hvordan motstand er uttrykk for ambivalens og representerer et element i konsultasjonen som behandler og klient har et felles ansvar for. Metoden innebærer også bevisst håndtering og akseptering av ambivalens. Ambivalens utnyttet på rett måte i en konsultasjon kan faktisk være en kilde til selvmotivering og nye valg. Forfatteren evner å synliggjøre dette i rimelig grad med korte referater fra veiledningssamtaler.

Personlig synes jeg at Mabeck ikke helt har lyktes med å forene det humanistiske etiske perspektiv og metodens instrumentelle armamentarium. Han kunne bedre ha løst en tilsynelatende etisk selvmotsetning med henvisning til noen moderne teoretikere innen medisinsk etikk som har beskjeftiget seg mye med innholdet i lege-pasient-møtet (1). Jeg savner også en sterkere forankring av den pasientsentrerte metode i nyere erkjennelse om viktigheten av likeverdig forhandling og enighet i konsultasjonens tiltaksfase.

Boken vekker appetitten til den som raskt vil gjøre seg kjent med nye alternativer i veiledningssamtalen. For den som sikter mot grundigere innføring i temaet, er det i de siste årene kommet flere interessante utgivelser i Norge (2, 3).

Anbefalte artikler