Visualisering av celler

Forsidebildet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forsidebildet viser celler som er merket med markørproteiner. Den røde fargen viser lokalisering av mitotiske celler i hjernen til en rotte, den grønne astroglia.

  Tidligere antok man at nydanning av nerveceller i hjernen hovedsakelig skjedde når den var under utvikling. Nyere forskning har vist at slik nevrogenese kan forekomme også i modent nervevev, og det kan tenkes at dette bidrar til plastisitet og regenerasjon i den voksne hjerne.

  I vår artikkel på side 899 i dette nummer av Tidsskriftet rapporterer vi fra et forsøk hvor vi har stimulert endogene stamceller i veggen av laterale ventrikkel i hjernen hos rotter med parkinsonistiske symptomer. Ved hjelp av immuncytokjemisk teknikk kan vi påvise at cellene migrerer ut i hjernevevet og fortsetter å dele seg. Vi har benyttet en totrinns metode hvor antistoffer gjenkjenner markørmolekyler som er spesifikke for de cellene vi ønsker å følge. Det primære antistoffet binder seg selektivt til disse cellene. Et sekundært antistoff koblet med et fluoriserende stoff gjenkjenner i neste trinn det primære antistoffet og binder seg til dette. Det vi ser på bildet, er altså det fluorescerende stoffet, som gir en visualisering av cellene vi har ønsket å studere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media