Les mer om ...

Artikkel

Bevaring av hjerneceller ved Parkinsons sykdom

Kan vekstfaktorer bremse nevrontapet ved Parkinsons sykdom? Eksperimenter på rotter kan tyde på dette, men resultatene fra de første pasientstudiene har ikke svart til forventningene.

Bevaring av hjerneceller ved Parkinsons sykdom

Vekstfaktorer som nevroprotektiv behandling ved Parkinsons sykdom?

Stimulering av nervus vagus ved epilepsi

Ved å implantere en stimulator på n. vagus for å påvirke hjernen kan epilepsianfall forebygges. Metoden er tatt i bruk hos barn med alvorlig epilepsi der medikamentell behandling ikke har hatt effekt. Erfaringer fra Spesialsykehuset for epilepsi tyder på at vel 40 % av pasientene har en eller annen form for positiv virkning

Vagusnervestimulering

Vagusnervestimulering hos barn med farmakoresistent epilepsi

Forstadier til kreft i bukspyttkjertelen

Cancer pancreas diagnostiseres ofte sent i forløpet og har en svært dårlig prognose. Pankreatisk intraepitelial neoplasi er nå etablert som betegnelse på histologiske forstadier til kreft, noe som gir muligheter til å kartlegge trinnvise genetiske forandringer ved kreftutvikling i bukspyttkjertelen.

Forstadier til kreft i bukspyttkjertelen

Livshendelser påvirker hvordan gener blir uttrykt

Miljømessige forhold tidlig i livet – i samspill med genetisk sårbarhet – kan påvirke hjernens utvikling og risikoen for psykiatrisk sykdom. Dette kan forklare en del av variasjonen i psykisk helse i befolkningen.

Livet setter sine spor

Stor variasjon i behandling av prostatakreft

Det er store regionale forskjeller i bruk av radikal prostatektomi og strålebehandling ved cancer prostata. Dette viser en gjennomgang av data fra Kreftregisteret for 1998 og 2001. Hvilken plass bør disse behandlingsformene ha?

Kurativ behandling av prostatakreft i Norge i 1998 og 2001

Advarsel ved uforsvarlig legevirksomhet

Når helsepersonell har handlet uforsvarlig, er det relativt sjelden det blir gitt advarsel. Dette viser en gjennomgang av saker behandlet av helsetilsynet i fylkene i 2003 og i Statens helsetilsyn i 2004.

Bruk av advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet

Anbefalte artikler