Hvordan forholde seg til ulike kulturer

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

120 helsearbeidere inkludert noen få leger, var i slutten av januar samlet for å dele sine erfaringer i arbeidet med folk fra andre kulturer.

Arild Aambø

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom (LMS) og Nasjonalt kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) stod som arrangører. Kurset «Ulike kulturer – hva så?» var godkjent som allmennmedisinsk videreutdanning og var så populært at 90 sto på venteliste.

– Vårt ønske er å øke bevisstheten om hvordan helsearbeidere bruker sin medisinske kunnskap i arbeid med folk fra andre kulturer, sier Arild Aambø. Derfor skulle han ønske at flere leger deltok på kurset. Aambø er spesialist i allmennmedisin og fungerende leder ved NAKMI. – Det er ulike måter å forstå sykdom på som ikke nødvendigvis utelukker hverandre, og selv om det finnes få fasitsvar på de problemene man som helsearbeider står overfor, er det likevel utviklet mye nyttig erfaringskunnskap, sier han.

Kurset hadde hovedfokus på kommunikasjon i arbeidet med folk fra ulike kulturer og la spesiell vekt på viktigheten av riktig bruk av tolketjenester. – Vi har forsøkt å ta steget bort fra å se på f.eks. pakistanere eller somaliere som en ensartet gruppe, og har for første gang gjort alvor av ikke å lage stereotyper av hvordan vi tror folk er, fortsetter Aambø.

– Jeg skulle gjerne sett flere leger blant kursdeltakerne, da en mer forpliktende deltakelse fra leger når det gjelder arbeidet med innvandrere er et savn. Det er planlagt tilsvarende kurs i Drammen og i Stavanger i løpet av våren, og jeg ønsker legene velkommen til et kurs jeg tror de vil få utbytte av, sier Aambø.

På NAKMIs nettside (www.nakmi.no) finnes mange nyttige tips til helsearbeidere, bl.a. råd om tolking og kommunikasjon, og Legekofferten som er en pakkeløsning av praktiske tips og pekere til videre lesning om konsultasjoner på tvers av kultur og språkgrenser.

Anbefalte artikler