Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Jern- og folattilskudd bedrer ikke barns helse i fattige land

Tanzanianske barn som fikk jern- og folattilskudd hadde økt risiko for alvorlig sykdom og død sammenliknet med barn som fikk placebo (1). En tilsvarende studie i Nepal viste ingen effekt av jern- og folattilskudd på dødeligheten hos småbarn (2).

De to studiene, som nylig ble publisert i The Lancet, var nøye planlagt og grundig gjennomført. Jern- og folattilskudd, i doser som anbefalt av Verdens helseorganisasjon, eller placebo ble gitt av trent helsepersonell til om lag 25 000 barn i hver studie. Oppfølgingstiden var i gjennomsnitt noe over ett år.

Resultatene er viktige for vurderingen av hvilke tiltak myndighetene i fattige land bør sette inn for å bedre folkehelsen. Både i Tanzania og Nepal er jernmangel vanlig og barnedødeligheten høy, særlig pga. infeksjoner. Verdens helseorganisasjon anbefaler i dag jerntilskudd til alle barn under to år i områder med høy forekomst av anemi. Studien fra Tanzania, der forekomsten av malaria er høy, tyder imidlertid på at rutinemessig profylaktisk behandling med jern- og folattilskudd til alle barn er uheldig. Dette samsvarer med studier som viser at jerntilskudd gir økt risiko for malaria. I Nepal, der risikoen for malaria er lav, gav jern- og folattilskudd bare en ikke-signifikant beskyttelse mot diaré, dysenteri og akutt luftveisinfeksjon (2).

Anbefalte artikler