Kreft – pasientens perspektiv

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Thommessen, Maria

Tilfeldigvis meg

Diagnose kreft. 148 s. Oslo: N.W. Damm & Sønn, 2005. Pris NOK 259

ISBN 82-04-11714-0

Selvbiografiske skildringer av sykdomserfaringer kan anta mange former. Noen skriver for å sette ord på skuffelser, nederlag og krenkelser i møtet med helsevesenet. Andre har som mål å formidle erfaringer og kunnskap som kan bidra til bevisstgjøring og mot for pasienter, pårørende og helsepersonell. Maria Thommessens Tilfeldigvis meg: diagnose kreft tilhører den siste kategorien. 42 år gammel ble hun diagnostisert med tykktarmskreft. Boken inneholder et forord, 12 kapitler, et etterord og en side med adresser til relevante nettsteder. Thommessen er utdannet ernæringsfysiolog og har forskningsbakgrunn, noe som nok bidrar til at hun skriver så godt og lettfattelig om vanskelige emner.

Hun forteller om hvordan hun søkte en forklaring for tilstanden, og viser oss hvordan letingen etter mening og sammenheng uttrykker et dypt menneskelig behov. Hun aksepterer til slutt at kreftsykdommen er et utslag av livets mange tilfeldigheter: «At jeg, en person med utdannelse innen ernæring og en utøvende kostholdsrådgiver, ble rammet av tykktarmskreft, som jeg visste – som alle visste – var sterkt forbundet med livsstilsrelaterte faktorer, fortonet seg som et stort paradoks. (…) Jeg har forsonet meg med dette paradokset nå, men det plaget meg lenge. Nå fører jeg det på kontoen for uforutsette hendelser, som jeg har lært at livet er fullt av.»

Her er mange tankevekkende observasjoner og refleksjoner. Jeg tror at man i rollen som lege generelt skal være forsiktig med å anbefale slike bøker til pasienter, fordi dette hos noen kan oppfattes uheldig – les denne, så ser du hvordan du burde ha mestret sykdommen! Thommssens bok er et unntak. Den er skrevet med en så forsonende, balansert og informativ penn at jeg føler meg trygg på at svært mange pasienter og pårørende, men også behandlere, kan ha utbytte av den.

Anbefalte artikler