Har yoga effekt ved ryggsmerter?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Yoga har like god eller bedre effekt enn tradisjonell treningsterapi ved korsryggssmerter.

  Trening har dokumentert effekt ved kroniske korsryggssmerter, men effekten er ofte liten, og ingen form for trening har vist seg bedre enn andre. Yoga er en kombinasjon av øvelser, meditasjon og pusteteknikk. Mange mennesker driver med yoga – også personer med ryggsmerter. Men inntil nå har det ikke vært gjort noen vitenskapelige undersøkelser omkring dette.

  I en randomisert studie i USA ble 101 voksne personer med kroniske korsryggssmerter delt i tre grupper (1). En drev med yoga, en annen skulle drive vanlig trening og i den tredje fikk deltakerne utdelt en selvbehandlingsbok.

  Resultatene viste at det var bedre effekt i yogagruppen enn enn i gruppen som fikk gjør-det-selv-bok på funksjonsforbedring og smertereduksjon, og dette vedvarte i oppfølgingsperioden på 26 uker.

  – Alternativ behandling, inklusive yoga, har i de senere år vært mer og mer brukt mot et vidt spekter av helseplager. Hvor mange med ryggplager som driver med yoga i Norge er ukjent, men i USA er tallet én million årlig, sier professor Even Lærum ved Formidlingsenheten, Nasjonalt ryggnettverk.

  – Denne studien er metodisk vel gjennomført av internasjonalt anerkjente ryggforskere. Hovedresultatet etter 12 ukers behandling og 26 ukers oppfølging var at yoga hadde signifikant bedre effekt enn det å få utdelt en selvhjelpsbok og like god eller bedre effekt enn tradisjonell øvelses-/treningsterapi på ryggrelaterte funksjoner/plager.

  Ettersom yoga har dokumentert gunstig virkning på flere andre stress- og smerterelaterte tilstander, er dette en interessant studie som bør anspore til duplisering andre steder. I påvente av slike studier har jeg ingen motforestillinger mot å anbefale yoga til ryggpasienter som ønsker å drive med det, sier Lærum.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media