Mulig behandling av fugleinfluensa?

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Svenske forskere har lansert en teori om hvordan man kan behandle fugleinfluensa hos mennesker.

Professor Jan-Inge Henter har en teori om hvordan man kan behandle fugleinfluensa hos mennesker. Foto Karolinska Institutet

Professor Jan-Inge Henter ved Karolinska Institutet og hans kolleger i Hongkong mener pasienter som er smittet med H5N1-viruset har liknende kliniske symptomer som pasienter med den sjeldne immunsykdommen hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH). Likhetene viser seg også ved obduksjon, skriver de i Lancet.

Dødsårsaken til pasienter med HLH er ofte en sepsisrelatert tilstand med multiorgansvikt, noe som også ses hos pasienter med H5N1-infeksjon. Akutt hjernehinnebetennelse og økt proteininnhold i ryggmargsvæsken er også to fellestrekk. HLH-pasienter behandles med kjemoterapi, der cellegiften dreper overskuddet av immunceller.

– Rent hypotetisk burde denne behandlingen også fungere mot det aggressive H5N1-viruset. Behandlingen er tøff, og har en viss risiko, men det har også fugleinfluensa, sier Henter til Tidsskriftet.

Professoren understreker at dette er et tankeeksperiment, men mener likevel teorien bør vurderes seriøst.

Pål Aukrust, overlege ved Medisinsk avdeling, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Rikshospitalet, sier en eventuell sammenheng mellom HLH og fugleinfluensa kan være interessant å følge opp.

– Ut fra Lancet-artikkelen ser det ut til at noen pasienter som har dødd av fugleinfluensa har dødd under et bilde av HLH. Hvis dette er tilfelle vil HLH-protokollen klart være et behandlingsmessig alternativ, sier Aukrust.

Han understreker imidlertid at det gjenstår en rekke uavklarte problemer. Blant annet er kriteriene for HLH svært strenge, så det skal mye til før man setter i gang den tøffe behandlingen.

– Det virker dessuten underlig om alle med fugleinfluensa skulle utvikle HLH. Sannsynligvis gjelder dette bare en subgruppe. Dette vil helt klart begrense effekten av HLH-protokollen, sier han.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10489

Anbefalte artikler