Rikshospitalet-Radiumhospitalet svarer:

Trine Lind Om forfatteren
Artikkel

VGs artikkel fredag 17.2. 2006 var ikke basert på et intervju med Åge Danielsen, men på sykehusets seks siders svarbrev til Helsetilsynet i forbindelse med tilsynssak på bakgrunn av den aktuelle saken om forskningsfusk. VGs oppslag gir inntrykk av at sykehuset har en mening om medforfatterne hadde lest artikkelen før den ble sendt til The Lancet. Dette er feil. Sykehuset understreker tvert imot i innledningen i brevet til Helsetilsynet at vi ikke hadde benyttet medforfatterne som «kilder i dette svar», da vi ikke ønsket å komme i konflikt med arbeidet i den formelle granskningskommisjonen som er nedsatt. VGs oppslag ble samme dag dementert i følgende pressemelding:

«Pressemelding 17.2.2006: Feil om medforfatternes rolle i forskerfusket. Det er i dag skapt et inntrykk i mediene at ledelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet har trukket sine konklusjoner i forhold til medforfatternes delaktighet i forhold til forskningsrapporten som er publisert i Lancet og som er basert på fabrikkerte grunndata. Sykehusledelsen har tvert imot overlatt til den eksterne granskningskommisjonen å trekke slike konklusjoner. Granskningskommisjonen vil legge frem sin rapport innen 1. april.»

Det er derimot korrekt at sykehuset arbeider med rutiner og prosedyrer knyttet til kontroll av den vitenskapelige produksjonen i det fusjonerte helseforetaket Rikshospitalet-Radiumhospitalet, med særlig vekt på grunndata og en institusjonell rutine for kontroll av manuskripter før oversending til tidsskrifter.

Anbefalte artikler