Lege i jobb hos tobakksprodusent

Artikkel

En tidligere overlege ved kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim er blitt ansatt hos en tobakksprodusent i Sverige. Saken vekker oppsikt.

Freddy Lewin skal være rådgiver for utvikling av snus og andre røykfrie tobakksprodukter hos Swedish Match, skriver nettsiden Tobaksfakta.org. Flere i det medisinske miljøet reagerer. Blant dem er Tore Sanner, leder i den norske organisasjonen Tobakksfritt. Han synes det er en litt spesiell situasjon at en overlege i onkologi går over til å arbeide for tobakksindustrien.

Freddi Lewin har tidligere uttalt at han anser bruk av snus som et mindre helsefarlig alternativ til røyking. Han hevder at han gjennom sitt arbeid har sett få eksempler på kreft i munnhulen som har kunnet knyttes til snus. Ifølge Lewin vet man veldig lite om snus som røykeavvenningsmiddel.

– Det er fremfor alt det som jeg ønsker å finne ut. Det har vist seg veldig vanskelig å tilslag på slik forskning, og derfor byr et tobakksfirma som satser på å utvikle røykfri tobakk på betydelig større muligheter, sier han.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10465

Anbefalte artikler