Kraftig medlemsøkning i Polen, Tsjekkia og Slovakia

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk medisinstudentforening (Nmf) har flest medlemmer i Trondheim, færrest i Øst-Europa, Sverige og Australia.

  Antall medisinstudenter øker både i Norge og i utlandet. Spesielt er økningen meget kraftig i Polen der det nå er 661 norske medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Økningen er også relativt sett meget stor i Tsjekkia og Slovakia. Inntil for noen år siden var begge disse landene blant de mindre studielandene for norske medisinstudenter. I Ungarn derimot, som senest i studieåret 2003 – 04 var det største studielandet, har antallet norske medisinstudenter stabilisert seg de siste tre-fire årene.

  Tabellen viser de nyeste tallene for det totale antallet medisinstudenter i utlandet. Tallene for medisinstudenter i Norge er innhentet fra de medisinske fakultetene i februar 2005. Fordi antallet medisinstudenter i Norge er økende, kan prosentandelen medlemmer av Nmf i tabellen fremstå som høyere enn reelt for de norske universitetene. Tallene for det totale antallet medisinstudenter i utlandet er innhentet fra Lånekassen. Tallene gjelder per 1. februar og er foreløpige tall for studieåret 2005 – 06. De viser en fortsatt vekst i antallet medisinstudenter i Polen, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Spania og Romania. Tsjekkia og Slovakia har rykket opp til å bli henholdsvis det femte og sjuende største studielandet for norske medisinstudenter i utlandet.

  Tallene for Ungarn, Irland, Australia, Storbritannia og Nederland viser en stillstand eller en liten nedgang etter at tallene har vist en økende tendens de siste 5 – 10 år. Andelen Nmf-medlemmer er klart høyere ved alle de fire medisinske fakultetene i Norge, enn i alle landene i utlandet som er vist i tabellen. Unntaket er Malta med bare fire medisinstudenter totalt. Tabellen viser alle land med minst to medisinstudenter med støtte fra Lånekassen. Ytterligere statistikk over Nmf-medlemmer og medisinstudenter totalt sett finnes under «Legestatistikk» på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no/?id=1452.

  Tabell

  Antall medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf), medisinstudenter totalt og andel medlemmer.

   

  Nmf-medlem

  Totalt

  Prosent Nmf-medlemmer

  Univ. i Oslo

  937

  1 254

  75

  Univ. i Bergen

  774

  975

  79

  NTNU Trondheim

  579

  622

  93

  Univ. i Tromsø

  423

  518

  82

   

   

   

   

  Norge totalt

  2 713

  3 369

  81

   

   

   

   

  Polen

  218

  661

  33

  Ungarn

  165

  499

  33

  Danmark

  102

  288

  35

  Tyskland

  111

  193

  58

  Tsjekkia

  42

  156

  27

  Irland

  54

  96

  56

  Slovakia

  25

  86

  29

  Australia

  20

  66

  30

  Storbritannia 

  18

  53

  34

  Nederland

  11

  27

  41

  Sverige

  6

  21

  29

  Spania

  1

  6

  17

  USA

  0

  5

  0

  Romania

  0

  5

  0

  Malta

  3

  4

  75

  Frankrike

  2

  3

  67

  Kroatia

  0

  3

  0

  Bosnia Hercegovina

  1

  3

  33

  Serbia og Montenegro

  1

  2

  50

  Øvrige land

  4

  10

  40

   

   

   

   

  Utlandet totalt

  784

  2 189

  36

  Totalt

  3 497

  5 558

  63

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media