Notiser

Artikkel

Økningen i doktorgrader fortsetter

I 2005 ble det gjennomført flere doktorgrader enn noen gang tidligere, også medisinske. Tall fra Doktorgradsregisteret viser at det ble avlagt 220 medisinske doktorgrader i fjor, 31 flere enn året før.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10424

Sjokolade mot høyt blodtrykk

Menn som får i seg en viss mengde mørk sjokolade daglig kan redusere blodtrykket og ha lavere risiko for å dø av hjerteinfarkt. I en nederlandsk studie publisert i Archives of Internal Medicine, hvor 470 eldre menn ble inkludert, konkluderes det med at mennene som fikk i seg størst mengde mat- og drikkevarer laget av kakaobønner hadde lavere blodtrykk og 50 % redusert risiko for kardiovaskulær død og død av andre årsaker i løpet av oppfølgingsperioden på 15 år. Forskerne mener det kan være det høye innholdet av såkalte flavan-3-oler som finnes i kakao og sjokolade som gir den gunstige effekten. Mennene kan imidlertid ha andre spisevaner til felles som kan ha påvirket resultatene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10449

Fugleinfluensaen nærmer seg Norge

I løpet av februar i år rapporterte 13 nye land om utbrudd av H5N1-viruset hos fugler. Ifølge Folkehelseinstituttet vil trolig viruset komme til Norge i løpet av kort tid, hvis det ikke allerede er her. De opplyser at det bare er grunn til mistanke om fugleinfluensa dersom pasienten den siste uken har vært i tett kontakt med fugler i områder hvor det er påvist – eller ikke kan utelukkes – H5N1-smitte, eller dersom pasienten har vært i kontakt med personer som allerede er smittet eller vedkommende har jobbet med viruset i laboratorium.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10388

Stort utbrudd av chikungunya

Sterke leddsmerter, hodepine, høy feber og lutende gange er kjennetegnet på chikungunyavirussykdommen, som det siste året har rammet turistområder i Indiahavet. Virussykdommen overføres til mennesker fra mygg, og er blant annet kjent fra det afrikanske kontinentet. Men det siste året er tusenvis av mennesker i flere turistområder i Indiahavet blitt smittet. Eksperter tror viruset har gjennomgått en mutasjon. Sykdommen er sjelden dødelig, men det skal være påvist flere dødsfall det siste året. Det finnes ingen vaksine mot sykdommen, som vanligvis går over av seg selv.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10456

Optimister kan leve lenger

Menn som ser lyst på livet ser ut til å ha lavere risiko for å dø av hjerteinfarkt og slag enn pessimister. I en nederlandsk kohortstudie publisert i Archives of Internal Medicine ble 545 menn i alderen 64 – 84 år inkludert. Forskerne fant at mennene som var mest optimistiske hadde 55 % lavere risiko for kardiovaskulær død de neste 15 årene, også etter å ha justert for ulike risikofaktorer og depresjon. Forklaringen mener de kan være at optimister trener mer, og takler motgang bedre enn pessimister.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10471

Anbefalte artikler