En psykiaters erfaringer og meninger

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Coucheron, Dag

Tid for terapi

Psykoterapi i praksis. 296 s. Nesoddtangen: Medz forlag, 2005. Pris NOK 320

ISBN 82-997055-0-9

I denne boken deler kollega Dag Coucheron 40 års erfaringer og refleksjoner omkring psykiatri og psykoanalytisk orientert psykoterapi med den opplyste allmennhet. Særlig vil han nå «personer som sliter med angst og depresjoner og som ikke tror at medikamenter nødvendigvis er nøkkelen til et friere og tryggere liv».

Rammefortellingen utgjøres av episoder fra psykoterapien med en yngre, nevrotisk mann med aggresjonsproblemer. Drømmene hans brukes flittig til å belyse en del av problematikken. Med utgangspunkt i temaer fra psykoterapimøtene filosoferer og reflekterer forfatteren over nær sagt alle emner som han kan assosiere til fra psykiatri og samfunnsliv, og han bruker også mange litterære kilder til å belyse sine oppfatninger.

Utsnittene fra psykoterapien virker lite autentiske – i den forstand at pasienten altfor tidlig har innsikt og i altfor stor grad snakker som en terapeut gjennom hele boken. Den vanlige leser vil neppe kunne skille mellom hva som er forfatterens meninger og oppfatninger og hva som er mer allmenn og empirisk kunnskap i dagens psykiatri og psykoterapi. Men for den som tenker på å søke hjelp for angst eller depresjon, kan det vel være interessant å få innsikt i hvordan akkurat denne psykiateren tenker om faget sitt.

Anbefalte artikler