Får kompensasjon for fravær

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Det nye allmennlegedirektivet øker belastningen for kurslederne på de obligatoriske grunnkursene i allmennmedisin. De får nå kompensasjon for tapte konsultasjonsdager.

Gisle Roksund (t.v.) og Jan Emil Kristoffersen er tilfreds med at de fikk gjennomslag for praksiskompensasjon. Foto Cecilie Bakken

Ordningen skal evalueres etter ett år, har sentralstyret i Legeforeningen vedtatt.

– Vi ser at det er en spesiell situasjon for akkurat disse kursene, fordi man har fått det nye kravet til tre års veiledet tjeneste for allmennpraktikere. Dermed øker belastningen, og man må gjøre det mulig for folk å ta på seg kurslederjobben for å få gjennomført kursene, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Praksiskompensasjonen vil være på 5 200 kroner for én kursleder per kursdag når kursleder normalt skulle hatt konsultasjonsdag i privat praksis. Kurslederhonoraret på 2 600 kroner dagen beholdes. De økte utgiftene til praksiskompensasjon kompenseres ved at kursavgiften på de aktuelle kursene økes med 600 kroner. Ordningen blir innført så raskt som mulig, og skal evalueres etter ett år.

To av grunnkursene, som Legeforeningen foreslår skal hete EØS-kurs I og II, er av Legeforeningen foreslått å gjelde som obligatoriske kurs i det nye opplegget under allmennpraktikerdirektivet. Mens det i 2004 ble arrangert 13 kurs i alt, anslår man at antallet nå må økes til 20 i året.

Både spesialitetskomiteen i allmennmedisin, Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) fryktet at det ville bli problemer med å få arrangert nok kurs hvis kurslederne ville måtte være hyppigere borte fra praksisen sin uten kompensasjon.

– Vi fikk klare tilbakemeldinger om dette fra fylkeskurskomiteene. Kursledere som er spesialister, oppnår heller ikke tellende kurspoeng på disse obligatoriske kursene, slik de gjør under andre kurs, sier Gisle Roksund, leder i NSAM. Både Roksund og Jan Emil Kristoffersen, leder i Aplf, sier seg derfor glade for at de fikk gjennomslag for praksiskompensasjon.

Legeforeningen har foreslått at EØS-kursene skal være på to ganger fem dager, mot normalt fire dager. Det er for å få god nok plass til emnene innen trygdemedisin.

Anbefalte artikler