Antioksidanter forebygger maculadegenerasjon

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Høyt inntak av antioksidanter i kosten kan redusere forekomsten av aldersrelatert maculadegenerasjon.

Aldersrelatert maculadegenerasjon er den viktigste årsaken til irreversibelt synstap i den vestlige verden. Lite er kjent om årsakene til sykdommen, men oksidativt stress er kanskje av betydning. I en randomisert, kontrollert studie er det vist at høye doser av betakaroten, vitamin C, vitamin E og sink reduserte progredieringen hos pasienter med manifest sykdom.

Funnet bekreftes nå i en longitudinell studie av en kohort på 4 170 middelaldrende mennesker i Nederland (1). Ved inklusjon var det ingen tegn til makulopati, men i løpet av en gjennomsnittlig oppfølgingsperiode på åtte år utviklet 560 personer tegn på maculadegenerasjon. De som hadde et inntak over medianen av betakaroten, vitamin C, vitamin E og sink hadde 35 % redusert risiko for utvikling av sykdommen (hasardratio 0,65; 95 % KI 0,46 – 0,92).

– Man vet at netthinnen er særlig utsatt for oksidativt stress og at årelang tilførsel av svært høye doser antioksidanter kan hemme utviklingen av allerede eksisterende maculadegenerasjon. Det nye i denne studien er at kostholdet alene ser ut til å kunne påvirke risikoen for å utvikle sykdommen, sier overlege Jørgen Krohn ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus.

– En variert diett basert på mye grønnsaker, korn, frukt, kjøtt og fisk inneholder rikelig med antioksidanter. Mengden av slike stoffer som kan tilføres gjennom kosten er likevel begrenset i forhold til det man kan få i seg via kosttilskudd. Nå ser det altså ut til at et sunt og variert kosthold kan virke like hemmende på utviklingen av aldersrelatert maculadegenerasjon som langvarig inntak av kostbare og potensielt toksiske doser av antioksidanter. Det å kunne forebygge sykdommen er viktig fordi behandling i form av fotodynamisk terapi og injeksjoner av angiogenesehemmende medikamenter kun er indisert hos relativt få pasienter med langtkommet maculadegenerasjon, sier Krohn.

Anbefalte artikler