Ut i praksis

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Medisinstudenter som kan arbeide med midlertidig lisens fikk mye nyttig informasjon på møte i regi av Norsk medisinstudentforening og Oslo legeforening.

Medisinstudenter kan få midlertidig lisens før avlagt embetseksamen. Det betyr at de har rett til å utføre legearbeid, men de kan kun kalle seg stud.med. med lisens. I Norge er det de medisinske fakultetene som administrerer utdeling av midlertidig lisens, mens utenlandsstudenter får tildelt denne av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Autorisasjonskontoret krever at man som hovedregel skal ha ett år igjen av studiet og ha gjennomført de prekliniske fagene.

På grunn av ulik varighet på medisinstudiet, er det noe forskjellig praksis for når midlertidig lisens tildeles. I Bergen og i Oslo kan studenter få denne allerede etter 9. semester, mens hovedregelen er at ti semester skal være gjennomført. Lisensen gjelder for tre år og lisenspapirene beskriver hvilke begrensninger og rettigheter som gjelder den enkelte student. Lisensen er det første offisielle beviset på at man er på vei til å bli ferdig lege.

Det var en engasjert forsamling på over 100 studenter som hadde mange spørsmål til møteledelsen, blant annet når det gjaldt forsikring, rettigheter, arbeidstid og lønn. Ca. halvparten av studentene som deltok på møtet, hadde allerede fått midlertidig lisens, og det var også mange som hadde fått tilbud om vikariater av kortere og lengre varighet. Kun et fåtall av studentene var ikke medlemmer av Legeforeningen.

– Bruk ressursene der dere jobber, og spør heller en gang for mye enn én for lite var rådet fra møteledelsen. – Bruk kollegene for det de er verdt, og glem ikke sykepleierne. Ta kontakt med Yngre legers forening og Ylfs tillitsvalgtrepresentant dersom dere har behov for det. Vis en blanding av handlekraft og ydmykhet, og ikke minst – møt pasientene på en ordentlig måte, var oppfordringen fra møteledelsen.

Anbefalte artikler