()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hensikten med artikkelen var ikke å komme med skremselspropaganda eller kritikk av allmennpraksis. Kunnskap i befolkningen om hjertesykdom, spesielt iskemisk hjertesykdom, kan være livreddende. Dette gjelder særlig ved uklare symptomer som f.eks. brystsmerter eller kortpustethet. Det er veldokumentert at større mediekampanjer om hjertesykdom kan forkorte den tiden det tar fra en pasient oppdager et symptom til vedkommende søker lege ved f.eks. akutt hjerteinfarkt, hvor tidlig behandling redder liv og forebygger komplikasjoner. Også ved hjertesvikt med relativt beskjedne symptomer eller ved «asymptomatisk» venstre ventrikkel-dysfunksjon er det vist at tidlig diagnose og behandling redder liv.

  Undertegnede har et meget godt samarbeid med allmennpraktikere. Hva angår insinuasjonen om at dette er skjult markedsføring for legemiddelindustrien, viser den at Audun Tønnesen ikke har forstått bakgrunnen for den aktuelle artikkelen. Det er vel heller ikke vanlig at man i dagspressen angir slike bindinger. Det hører hjemme i fagpressen. For ordens skyld – jeg har deltatt i kardiovaskulær forskning sponset av alle større medisinalfirmaer.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media