Gir støtte til EU-direktiv

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Kvalitet og sikkerhet er viktig for å hindre smittsomme sykdommer når man skal donere, oppbevare eller teste humane celler og vev, mener Legeforeningen.

  Foreningen støtter i hovedsak et utkast til forskrift som tar sikte på å gjennomføre et EU-direktiv om fastsetting av kvalitets- og sikkerhetsstandarder ved donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring og distribusjon av celler og vev. Hensikten med direktivet er først og fremst å hindre overføring av smittsomme sykdommer. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har sendt utkastet på høring. Under celler og vev regnes bl.a. bestanddeler av sener, hjerteklaffer, hud, fostervev, kjønnsceller og stamceller. Blod, blodprodukter og transplantasjon av hele organer omfattes ikke av den nye forskriften.

  Myndighetene foreslår bestemmelser som sikrer at celler og vev til enhver tid skal kunne spores fra donor til mottaker og omvendt, men mottaker eller mottakers familie skal ikke kjenne identiteten til donor eller omvendt. Unntaket er donasjon av sædceller, der bioteknologiloven sier at barn født etter assistert befruktning med donorsæd har rett til å få vite donors identitet. Den nye forskriften inneholder også bestemmelser som skal sikre kvaliteten og sikkerheten ved import av celler og vev fra tredjeland.

  Legeforeningen synes det er vanskelig å vurdere de enkelte punktene før direktivene som skal spesifisere de tekniske kravene er klare. Ved etablering av vevsentre mener foreningen det er viktig at man har tilgang til mikrobiologisk spesialistkompetanse for å sikre kvaliteten når prøver skal tas og diagnose settes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media