– Må halvere antall sfinkterrupturer

Artikkel

Årlig rammes minst 2 000 kvinner av sfinkterruptur. Nå er det utarbeidet en handlingsplan for å redusere disse skadene.

Sfinkterskader, hvor endetarmens lukkemuskel ødelegges, rammer ifølge Medisinsk fødselsregister 4,3 % av alle kvinner som føder vaginalt. Det er flere enn for 20 år siden. I Finland er det tilsvarende tallet 0,5 %. Langvarige skader er ikke uvanlig.

Nasjonalt råd for fødselsomsorg har utarbeidet en ny Nasjonal handlingsplan mot sfinkterskader, på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Ett av tiltakene som anbefales er å støtte perineum under fødselen og sørge for en kontrollert utskjæring av hodet, slik praksis er i Finland. I tillegg anbefales det bedre pusteteknikk, bedre samarbeid mellom den fødende og jordmor, og bedre kirurgisk behandling og oppfølging av pasientene. Det bør sørges for kvalitetssikret rapportering av sfinkterskader fra alle fødeinstitusjoner, og resultatene bør være offentlig tilgjengelig. Økt kurs- og forskningsvirksomhet er også anbefalte tiltak.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10477

Anbefalte artikler