Vil ikke ha foretrukne antihistaminer

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Cetirizin og loratadin bør bli foretrukne legemidler for antihistaminer, mener Statens legemiddelverk (SLV). Legeforeningen støtter ikke forslaget.

Foreningen mener at det ikke er utredet godt nok om man har forskjeller i effekten av de forskjellige preparatene med antihistaminer, eller om profilen på bivirkningene er forskjellige. Derfor burde SLV vurdere andre virkemidler, mener foreningen. Legemiddelverket skriver i høringen at annengenerasjons antihistaminer er veletablert som førstevalg for behandling av mild og moderat allergi og elveblest. Men på relativt hyppige sykdommer som allergisk rhinitt og urticaria har man ikke sammenliknet de forskjellige antihistamin-preparatene, skriver Legeforeningen i sin høringsuttalelse.

Det kan være en fordel at pasienter får mulighet til prøve de ulike preparatene, og foreningen er derfor skeptisk til å ha en ordning som begrenser denne muligheten. Pasienter bør også ha anledning til bare å betale mellomlegget i forhold til refusjonsprisen hvis de ønsker seg et annet preparat. Legeforeningen advarer også mot at det til slutt kan bli bare én substans igjen på markedet, og at det vil det kunne ramme personer som ikke kan ta det foretrukne preparatet på grunn av intoleranse, allergi eller andre bivirkninger.

Antihistaminer blir eventuelt det tredje området hvor myndighetene innfører ordningen med foretrukket legemiddel, etter statiner og tiazid. Et foretrukket legemiddel skal være det normale førstevalget legen skriver ut for pasientene, og legen må ha faglige grunner for å forskrive det dyrere legemiddelet. Hensikten er å spare inn på kostnadene. Legeforeningen er enig i at samfunnet må arbeide for å holde kostnadene til blåreseptordningen på et akseptabelt nivå, men mener SLV kan se på andre virkemidler.

Anbefalte artikler