Forskning med radioaktive isotoper på mennesker

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 4/2006 har Elling Kvamme en i og for seg interessant artikkel om bruk av radioaktive isotoper ved diagnostisering av schizofreni ved Dikemark sykehus i 1940-årene, noe han selv deltok i (1). Det blir imidlertid forvirrende når han knytter dette til mulig uetisk bruk av radioaktive stråler i behandlingen av psykisk utviklingshemmede og sinnssyke, en sak som vakte betydelig oppmerksomhet noen år tilbake. Den hadde sitt utgangspunkt i et intervju med tidligere stadsfysikus Fredrik Mellbye i Dagbladet i april 1998. Dette førte til at det ble opprettet en offentlig kommisjon for å granske det som hadde skjedd ved sykehusene Gaustad, Rikshospitalet og Ullevål i 1950- og 60-årene (2). Konklusjonen ble at det ikke hadde foregått noe uetisk når det gjaldt bruk av radioaktive stråler, heller ikke ved bruk av LSD eller elektroder i hjernen. Dermed hadde kommisjonen tilbakevist Dagbladets sensasjonelle påstander om «Atom-forsøk på åndssvake», noe avisen i neste omgang hadde knyttet til den kalde krigen og tilsvarende eksperimentering i USA. Det er jo mulig at Dagbladets journalist hadde misforstått Mellbye, men i så fall ville det vært rimelig om han hadde foretatt seg noe for å korrigere bildet. Så vidt jeg vet, ble intet gjort i den retning, og granskingskommisjonen konkluderte da også med at påstandene om uetisk bruk av radioaktive stråler var «uløselig knyttet til det intervju Fredrik Mellbye i 1998 gav til Dagbladet». Som en mulig forklaring på Mellbyes ikke-dokumenterte påstander ble hans høye alder og mulig alderdomssvekkelse trukket inn.

  Kvamme mener at Mellbye kanskje hadde hatt hans eget arbeid ved Dikemark sykehus i tankene da han uttalte seg om radioaktive stråler, og at hans påstander for så vidt hadde vært riktige, selv om tid og sted var blitt feilaktig angitt. Hvis påstandene hadde vært begrenset til bruk av radioaktive isotoper i diagnostisk øyemed, kan jeg være enig. Men det som jo gjorde saken alvorlig, og som fikk granskingskommisjonen til å trekke Mellbyes dømmekraft i tvil, var at påstandene gikk videre og antydet alvorlige etiske overtramp når det gjaldt stråleforsking på mennesker.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media