Barnepsykiatriens pionertid

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sommerschild, Hilchen

  Moe, Einar

  Da barnepsykiatrien kom til Norge

  Beretninger ved noen som var med. 379 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 329

  ISBN 82-15-00619-1

  Dette er en beretning om barnepsykiatriens historie fra et deltakerperspektiv. Den beskriver hvordan barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) etter krigen og frem til 1980-årene utviklet seg til å bli et eget fagområde, og hvordan BUP-helsetjenesten med dertil hørende institusjoner og utdanningstilbud ble dannet i Norge.

  I tillegg til redaktørene er det 26 andre bidragsytere. De utfyller historien om alle behandlingsenhetene som kom til i løpet av perioden. Til tross for at det er mange forfattere og noen gjentakelser, fremstår boken som et viktig og helhetlig bidrag til forståelsen av barnepsykiatrien som fagfelt. Den er logisk oppbygd, oversiktlig og lett å lese. De mange bildene gir et personlig preg. Boken er omfattende og stedvis i overkant ordrik, men hovedinntrykket er at dette er spennende og informativ lesning.

  Man blir slått av pionerenes kampvilje og idealisme. Deres felles mål var å bygge opp et sårt tiltrengt behandlingstilbud til barn og unge, noe de lyktes med, skulle det vise seg. Muligens er beretningen totalt sett et noe idylliserende tilbakeblikk. Var virkelig veien til maktorganene så kort og privat som man får inntrykk av?

  Da barnepsykiatrien kom til Norge er hele tiden holdt i en nøytral, fortellende stil. Det er lite kritiske drøftinger, og konfliktstoff som institusjonsstrider, profesjonskamper og faglige motsetninger er ikke berørt, annet enn diskusjonen om hvorvidt en BUP-institusjon skulle ledes av lege eller psykolog.

  Nøytraliteten er på mange måter også en styrke, da kritiske drøftinger fort ville virket forstyrrende på det historiske perspektiv man oppfatter at forfatterne ønsker å holde.

  Denne boken er vel verdt å lese for fagfolk og andre med interesse for barne- og ungdomspsykiatri. Den har en tverrfaglig tilnærming og vil være aktuell for alle utdanningskandidater, da den gir en god bakgrunnsforståelse for fagfeltet. Den er inspirerende, og pionerenes engasjement smitter over på leseren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media