Kan pasientene kontrollere INR-nivået selv?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Hvis pasientene selv kontrollerer INR-nivået, øker effekten av antikoagulasjonsbehandling med warfarin. Det viser en metaanalyse av 14 randomiserte studier.

Warfarinbehandling reduserer risikoen for tromboembolisk sykdom. Men doseringen er vanskelig, og pasientene må få kontrollert INR-nivået regelmessig.

Dersom pasienten er i stand til det, kan det være praktisk at vedkommende gjennomfører disse kontrollene selv. De siste årene er det kommet flere testsystemer med tilfredsstillende kvalitet på markedet. Pasienten kan undersøke INR-nivået og enten konsultere legen eller selv justere warfarindosen.

I flere mindre studier er egenkontroll validert, men disse studiene har ikke vært store nok til å kunne vise noen signifikante effekter. Nå viser resultatene av en metaanalyse av 14 artikler at dødeligheten blir redusert med omkring 30 % (1). Hos pasienter som målte INR-nivået selv var det både færre blødninger og redusert forekomst av tromboser enn hos dem som gikk til kontroll hos lege.

– Selvmonitorert antikoagulasjonsbehandling er svært lite brukt i Norge. Denne analysen viser at slik oppfølging er forsvarlig og sannsynligvis bedre hos egnede grupper. Men spørsmålet er hvem som er egnet. Studiene har store eksklusjons- og frafallsgrupper, fordi så mange ikke kan eller vil måle INR-nivået selv. Pasientene må både være motiverte og kognitivt i stand til det, sier overlege Sigbjørn Berentsen ved Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

– Sannsynligvis er tiden inne til å ta i bruk selvmonitorering i begrenset omfang. Et slikt kontrollregime bør sannsynligvis først valideres for våre forhold ved noen få sentre, sier Berentsen.

Anbefalte artikler