Nyttige kurs for tillitsvalgte

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen arrangerer regelmessige kurs innenfor de ulike tariffområdene for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner.

Det første NAVO-kurset som var et trinn I-kurs, fant sted på Soria Moria Hotell og Konferansesenter 16. og 17. februar.

Innholdet i trinn I-kursene vil skifte litt fra gang til gang avhengig av aktualitet. Deltakerne i NAVO-området fikk en innføring i Hovedavtalen, A1- og A2-avtalene og de lokale B-avtaler. Det ble redegjort for den formelle bakgrunnen for – og den praktiske gjennomføring av – sentrale og lokale forhandlinger. Deltakerne fikk veiledning i arbeidsgivers styringsrett. Nye bestemmelser i aktuelt lovverk ble trukket spesielt frem, bl.a. nye endringer i Arbeidsmiljøloven.

Linda Hatleskog, assistentlege og hovedtillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) ved Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF siden desember 2004, og Hans-Olaf Johannessen, overlege og hovedtillitsvalgt ved Ullevål universitetssykehus HF siden oktober 2005, syntes begge kurset var svært nyttig. De har tidligere begge vært avdelingstillitsvalgte i flere år.

Linda Hatleskog

– Jeg deltok for første gang i lokale forhandlinger i 2005, sier Hatleskog som syntes det var flere interessante og nyttige tema som ble presentert av dyktige og engasjerte forelesere. – Jeg hadde kanskje mest nytte av Anne-Gry Rønning Moes forelesning om arbeidsgivers styringsrett, sier hun. – Dette er et omfattende og komplisert område. Ellers er denne type informasjon om forhandlingsprosesser og om Legeforeningens rolle i så måte nyttig ballast ved kommende forhandlinger. Kurset gav jo også anledning til å treffe Ylf- og Of-tillitsvalgte fra andre foretak. Dette er en kjempefin anledning til å utveksle erfaringer og få gode tips om alle mulige situasjoner man kan bli engasjert i som tillitsvalgt – deriblant forhandlinger om lønn og overenskomst, sier Hatleskog.

Hans-Olaf Johannessen har relativt kort fartstid som hovedtillitsvalgt for overlegene, og har ikke tidligere deltatt i B-delsforhandlingene. Han hadde ikke anledning til å delta på kurset helt fra starten, og fikk dermed ikke med seg forelesningen om arbeidsgivers styringsrett. – Jeg deltok imidlertid på Overlegeforeningens tariffkurs i januar, og der tok man opp mye av de samme problemstillingene som på dette kurset, sier Johannessen. – Kurset gav utbytte på alle vis, og det som ble gjennomgått vil være svært nyttig kunnskap å ta med seg ved kommende forhandlinger, sier han. – Ellers gir slike kurs en fin anledning til å treffe tillitsvalgte fra andre foretak. Det er nyttig og viktig med et nettverk som kan bidra til spennvidde og til å gi oss et større bilde av situasjonen på de ulike foretak, sier Hans-Olaf Johannessen.

Hans-Olaf Johannessen

Kurs i alle sektorer

Erfaringene fra trinn I-kursene avgjør om kursene skal arrangere som sektorvise kurs eller om flere sektorer kan samles samtidig.

Innenfor KS-området (Kommunenes sentralforbund) blir det arrangert et trinn I-kurs i mai.

For ansatte i staten blir kurset i august/september. For ansatte i Oslo kommune blir det avholdt et dagskurs i april med 10 – 15 deltakere. I HSH-området (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon) blir det kurs i mars/april.

Les mer om kursene på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=93784

Anbefalte artikler