Lærerikt og meget omfattende om perinatal ernæring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bhatia, Jatinder

  Perinatal nutrition

  379 s, tab, ill. New York: Marcel Dekker, 2005. Pris USD 180

  ISBN 0-8247-5474-3

  Ernæringens betydning for helsen er for tiden et meget aktuelt tema blant helsepersonell og i befolkningen for øvrig. Denne boken henvender seg i første rekke til dem som har perinatalmedisin som hovedarbeidsfelt og nok også ernæring som helt spesiell interesse. Den er omfattende og dyptpløyende, og i forordet gis det klart utrykk for et høyt ambisjonsnivå. Man skal bringe til torgs den nyeste kunnskap/vitenskap om ernæringens betydning i svangerskapet, i ammeperioden og i barnets første leveår – det gjelder både fullbårne barn og for tidlig fødte barn. Forfatteren ønsker å utdype tre hovedemner: Ernæringens betydning for fosterutviklingen, både normal og avvikende utvikling, ernæringens betydning for patologisk utvikling hos avkommet både på kort og lang sikt, praktiske retningslinjer for ernæring av nyfødte og spedbarn, fullbårne og premature, basert på vitenskapelig dokumentasjon.

  Boken er systematisk og kronologisk oppbygd i 14 kapitler. Det er ernæring før svangerskapets begynnelse, kosthold i svangerskapet, ernæring av barnet i nyfødtperioden og senere. Til slutt er det omtale av spesielle sykdommer og også diskusjon omkring etiske aspekter i spesielle situasjoner. Alle avsnitt starter med en introduksjon til det aktuelle temaet, deretter er det gjennomgang av problemstillinger, diskusjon av den patofysiologiske bakgrunn, mulige konklusjoner og eventuelle praktiske retningslinjer der det er dokumentasjon for dette. Samtlige kapitler har en meget rikholdig litteraturliste (30 – 190 henvisninger), et uttrykk for grundig bearbeiding av temaene. Og selvfølgelig gir dette leseren enkel tilgang til relevant litteratur. Boken er tettpakket med informasjon, men det er ingen bilder og bare noen få tabeller og skjemaer. Den har et greit språk, det er fine avsnitt med klare overskrifter og den er lett å finne frem i.

  De første seks kapitlene omhandler tiden før fødselen, dvs. ernæringsaspekter i befruktningsperioden, under svangerskapet og i ammeperioden. Dessuten omtales spesielt placentas betydning, normal intrautrin tilvekst hos fosteret og forhold vedrørende intrauterin vekstforstyrrelse. Kostholdets betydning ved sykdommer hos mor i graviditeten og ernæringens betydning for medfødte feil hos fosteret gjennomgås og diskuteres ut fra kjente vitenskapelige studier om emnet.

  Kapittel 7 og kapittel 8 omhandler ernæring av premature nyfødte. Det premature barns ernæringsbehov gjennomgås og diskuteres, og det konkluderes med synspunkter og praktiske retningslinjer som jeg tror i dag er meget aktuelle også i norsk nyfødtmedisin.

  Kapittel 9 og kapittel 10 omhandler brysternæring av fullbårne barn, og det er detaljerte synspunkter vedrørende introduksjon av fast føde. Boken utgår fra amerikanske miljøer, men er helt klar i anbefalingen av morsmelk og langvarig amming. WHOs og Unicefs mor-barn-vennlig initiativ fra 1992 beskrives, det er jo meget godt kjent og anvendt her i landet.

  Siste del, de siste tre kapitlene, omhandler ernæringens betydning for type 1-diabetes, ernæring under tenåringssvangerskap og etiske aspekter og problemstillinger vedrørende ernæring hos spesielle pasienter under spesielle forhold, en interessant gjennomgang av problemstillinger vi ikke så ofte tar tak i. Perinatal nutrition er tettpakket med faktakunnskap om et viktig, interessant og vanskelig tema der samarbeid mellom forskjellige typer helsepersonell er av avgjørende betydning. Jeg oppfatter den som en lærebok, men også som en oppslagsbok. Den systematiske inndelingen gjør at kapitlene godt kan leses hver for seg, og det er rikelig med referanser til utfyllende lesning. Boken vil være nyttig for barneleger, fødselsleger, ernæringsfysiologer og annet helsepersonell med spesiell interesse for dette fagfeltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media