Minileder

Forsidebildet

Øystein Svendsen

I dette nummeret

Nyheter

Jan C. Frich
Anne Gitte Hertzberg
Magne Nylenna
Liv Birkeland Flugsrud
Hanne Nøkleby
Ola Snøve jr.
Pål Sætrom
Linda Hildegard Bergersen
Jon Storm-Mathisen

Medisin og vitenskap

Olaf Gjerløw Aasland
Erik Falkum
Inger Størmer Thaulow
Kristin Gran Olsen
Christian Lund
Anders Bærheim
Steinar Hunskår
Bjørn Bjorvatn

Perspektiv og debatt

Pål Abrahamsen
Grete Aastorp
Håkon Lasse Leira
Charlotte Haug
Torbjørn Vatnaland
Petter Gjersvik
Andreas Austgulen Westin
Jørund Asvall
Birgit Leikanger Eichstetter
Petter Gjersvik
Raida Ødegaard
Anne Kveim Lie
Magne Nylenna
Ole-André Skalstad
Morten Harboe
John Nessa
Melanie Ekholdt Huynh
Inger Helene Vandvik
Beate Horsberg Eriksen
Jan C. Frich
Øivind Larsen
Finn Skårderud
Jørgen G. Bramness
Finn Skårderud
Per Fugelli
Jan C. Frich
Svein Haugsgjerd
Finn Skårderud
Peter F. Hjort

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Lise B. Johannessen
Cecilie Bakken

Oss imellom

Kolbjørn Forfang
Torunn Janbu

På tampen