Nevrologi og kunst

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Rose, F. Clifford

The neurobiology of painting

360 s, tab, ill. London: Academic Press, 2006. Pris EUR 145

ISBN 0-12-3668751

The neurobiology of painting er en bok basert på et nummer av tidsskriftet International Review of Neurobiology. Boken er en oppfølger av en tidligere publikasjon om emnet nevrologi og kunst (1).

 Boken omhandler forholdet mellom hjernen, nevrologi og kunst, er delt inn i sju seksjoner og har over 80 fargeillustrasjoner i et eget appendiks. Den har 22 bidragsytere fra Europa og USA, hvorav to norske nevrologer, Espen Dietrichs og Tiina Rekand. Dette vitner om at norsk nevrologi markerer seg internasjonalt innen dette feltet.

I første seksjon belyses kunst i lys av hjernens håndtering av visuell informasjon. Deretter følger seksjoner om kunst i forhold til episodiske nevrologiske forstyrrelser, hjerneskader, cerebrovaskulære sykdommer og genetisk sykdom. En seksjon omtaler nevrologer som har virket som kunstnere, og siste del inneholder blandet stoff. Flere av bidragsyterne vektlegger hvordan kronisk sykdom i nervesystemet hos kunstneren har fått betydning for det kunstneriske uttrykket, eller hvordan kunsten gir innsikt i hjernens funksjon. Et kapittel dokumenterer f.eks. hvordan pasienter med epilepsi har gitt en bildemessig fremstilling av sine anfall. Et annet kapittel illustrerer hvordan hjerneslag hos bildekunstnere har gitt visuospatial neglekt og hvordan slike nevrologiske utfall har påvirket det kunstneriske uttrykket. I andre kapitler gjør forfatterne sykdom hos kjente kunstnere som van Gogh, Frida Kahlo og Goya gjenstand for nevrologisk vurdering.

The neurobiology of painting viser at det kan være et fruktbart samspill mellom nevrologi og kunst langs flere akser. Kunnskap om kunst kan på den ene siden gi økt innsikt i nervesystemets funksjon og patologi, og nevrobiologisk kunnskap kan på sin side gi økt forståelse av det kunstneriske uttrykket. Man har nok mest utbytte av The neurobiology of painting hvis man har en viss nevrologisk bakgrunnskunnskap, men jeg tror likevel at en nysgjerrig medisinsk leser vil finne mye av interesse i boken. Det må sies at prisen er relativt høy, men vi kan jo håpe at en del av landets sykehusbibliotek vil ta seg råd til å kjøpe et eksemplar av denne boken.

Anbefalte artikler