Les mer om ...

Artikkel

Henrik Ibsens leger

Står man sterkest alene, slik dr. Stockmann i En folkefiende mente? Hvem var modell for dr. Stockmann? Hva ville Ibsen med dr. Rank i Et dukkehjem? Var dr. Relling i Vildanden Ibsens stemme?

Ibsen-året har vist hvor aktuelt Ibsens forfatterskap er, også for leger. Var det lege Ibsen i sin ungdom ønsket å bli? På sine eldre dager rekvirerte dr. Ibsen – med honorær doktorgrad – flere legemidler til seg selv, blant annet jodnatrium og Brandts schweizerpiller. Hvilken plass hadde disse reseptpliktige legemidlene i datidens medisin?

Sterkest alene?

Hvem var modell for dr. Stockmann?

Dr. Ranks rolle i Et dukkehjem

Ibsens elendige hjelpere – en medisinsk analyse av Vildanden

Var det lege Ibsen ville bli?

En apotekerlærling krysser sitt spor – om Ibsens medisinbestillinger

Endret blodstrøm ved stenose

Ved subclavian steal-syndrom inntrer en stenose eller okklusjon av arteria subclavia og endret, retrograd blodstrøm i arteria temporalis. De fleste pasientene har ingen eller få plager, men symptomer kan gi mistanke om transitorisk iskemisk anfall og akutt episodisk svimmelhet. Endovaskulær eller kirurgisk behandling er bare aktuelt ved klare symptomer.

Subclavian steal-syndrom

Et medisinsk jubileumsår

Epidemiologisk kartlegging er viktig for bekjempelse av sykdom, og lepraregisteret i Bergen, som er 150 år gammelt, er visstnok verdens første pasientregister. Senere ble vaksinasjon en av den moderne medisinens store triumfer, og i år er det 50 år siden poliovaksinen ble tatt i bruk i Norge. Samme år – i 1956 – ble den første nyretransplantasjonen i Norge foretatt ved Rikshospitalet. Psykoanalysens grunnlegger Sigmund Freud ble født for 150 år siden. Og Tidsskriftet avslutter sitt 125-årsjubileum med et tilbakeblikk på perioden 1906 – 56, en periode preget av endringer i sykdomsmønstre og store vitenskapelige gjennombrudd.

50 år med poliovaksine i Norge

Psykoanalytisk behandling ved Sigmund Freuds 150-årsdag

Mellom legekunst og vitenskap – Tidsskriftet 1906 – 56

Norsk transplantasjonsmedisin gjennom 50 år

Å tallfeste lidelse

Fra overlege til karmelittmunk

– Klosterlivet har lært meg mer om å ta imot, om den intense gleden ved å få og om betydningen av å takke. Per Størksen, tidligere overlege og psykiater, har avgitt løfte om å leve i fattigdom, kyskhet og lydighet som Johannes-Maria av Korset. Han valgte klosterlivet som uttrykk for solidaritet med verdens fattige: Veien til fred går gjennom å hjelpe de fattigste, sier han.

Stillhetens rom

Må Kristi fred forstyrre dere!

Anbefalte artikler