CD om barn som pårørende

Inger Helene Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Juul-Hansen, Lise

Hvis jeg kunne fly

CD. Oslo: Barneselskapet/Musikkoperatørene, 2006. Pris NOK 169

Dette er en CD utgitt i 2006 av Egmont serieforlag, med støtte fra Kreftforeningen og Støtteforeningen for Kreftsyke Barn.

 Ikke minst takket være initiativ fra Kreftforeningen har barn som pårørende kommet mer i fokus de siste årene. Det gjelder søsken til kreftsyke barn og barn som har kreftsyke foreldre, men temaet er like aktuelt for familier rammet av andre sykdommer. Derfor er det behov for materiale som kan åpne opp for samtale og forståelse om vanskelige temaer.

Denne CD-en er laget etter initiativ fra kreftsykepleier Lise Juul-Hansen ved Barneklinikken, Rikshospitalet. Hun har bidratt selv med fortelling, kommentarer og egne sanger. I tillegg har artister som Lars Lillo-Stenberg, Hanne Krogh, Trine Rein og Maj-Britt Andersen medvirket på de 14 sporene som veksler mellom sang og tale. Hovedfortellingen handler om den gang initiativtakerens søster ble syk og hvorledes hun følte at hun ikke ble sett eller tatt alvorlig. Hun fikk angst for at det skulle skje noe med foreldrene, men opplevde også at hun fikk oppmerksomhet og omsorg da hun selv fikk en kortvarig sykdom.

Dette er temaer som mange barn som er pårørende, kan kjenne seg igjen i. Vansken med denne CD-en er at det kommer en rekke andre innslag før hovedfortellingen og at flere av innslagene lett oppfattes som noe på siden av det jeg synes må være en viktig hensikt; å åpne opp for en dialog og bedre forståelse mellom barnet som pårørende og dets nære omsorgspersoner.

For å sikre en forsvarlig vurdering ba jeg to barn (10 og 13 år) som har kjent søskenproblematikken på kroppen, om å høre på CD-en. Begge likte fortellingen. Det kunne godt vært flere slike fortellinger. Kanskje noen barn kunne fortalt hvordan de opplevde sin situasjon? Musikken, versene og coveret passer ikke særlig godt for ungdommer, men bedre for litt yngre barn. Dessuten var det vanskelig å skjønne hvordan tittelen Hvis jeg kunne fly hadde sammenheng med at noen i familien var syk. Terningkast henholdsvis 4 og 3!

Kort sagt, her er en CD som er en bra begynnelse på en type materiale som kan bli til nytte og støtte for barn som pårørende og deres familier, men det er fortsatt et forbedringspotensial hva angår form og innhold.

Anbefalte artikler